Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Shulyak.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Додаток е Оформлення основної частини

РОЗДІЛ 2Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв

2.1 Калькулювання собівартості продукції перероблення насіння соняшнику

Собівартість продукції підприємств із перероблення насіння соняшнику, розраховують діленням витрат на перероблення та вартості переробленої продукції за договірною ціною (без побічної продукції) на кількість одержаної основної продукції.

2.2 Собівартість виробленої продукції млинів і крупорушок

Для визначення собівартості кожного виду продукції вартість переробленого зерна та інші прямі витрати відносять безпосередньо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на перероблення розподіляють між видами продукції пропорційно умовній кількості переробленої сировини.

2.3 Обчислення собівартості продукції забою тварин і птиці

2.3.1 Калькулювання собівартості у птахозабійних цехах

Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги ведеться на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”.

2.3.2 Розрахунок собівартості продукції забою кролів

Для визначення собівартості продукції забою кролів (м’ясо і шкурки) всі витрати на забій, включно із вартістю забитих кролів за собівартістю (без

Додаток ж Приклад оформлення рисунка

Господарські операції оформляють первинними документами, складеними відповідно до статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Бухгалтерський облік у Господарстві ведеться за однією з наведених нижче форм (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Здійснення бухгалтерського обліку в фермерському господарстві

Облік за простою формою бухгалтерського обліку передбачає накопичення даних відповідно до потреб управління господарством

37

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]