Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка - ЗіПВ.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
5.47 Mб
Скачать

6.3. Реагентні методи знезалізнення води

Поверхневі води знезалізнюють при одночасному освітленні і знебварвленні. Залізо, що знаходиться у воді у вигляді колоїдів, тонкодисперсних суспензій і комплексних органічних сполук, видаляється обробкою води коагулянтами (сульфатом алюмінію, хлоридом заліза (III), або змішаним коагулянтом). Для руйнування комплексних органічних сполук заліза воду обробляють хлором, озоном або перманганатом калія. При застосуванні залізних коагулянтів забезпечується повніше видалення заліза з води в результаті інтенсивної адсорбції іонів заліза на пластівцях Fе(ОН)3. Оптимум адсорбції іонів заліза як у разі застосування алюмінієвих, так і залізних коагулянтів лежить в інтервалі значень рН води 5,7-7,5. Доза коагулянта встановлюється експериментально.

В основі реагентного знезалізнення води лежать наступні процеси:

1) руйнування комплексних органічних сполук заліза за допомогою окислювачів або при підвищенні рН;

2) забезпечення умов для гідролізу солей заліза і утворення пластівців гідроксиду заліза;

3) їх укрупнення шляхом коагуляції і флокулювання;

4) виділення в осад суспензії, що утворилася, або відділення її від води шляхом фільтрування через зернисті матеріали.

Для видалення сульфату заліза (II) застосовують вапнування. Додане вапно реагує спочатку з сульфатом заліза (II):

FeSO4 + Са(ОН)2CaSO4 + Fe(ОН)2.

Гідроксид заліза (II), що утворюється, окислюється в Fe(ОН)3.

При аерації води і подальшій обробці вапном або содою процеси, що відбуваються, описуються наступними реакціями:

4Fe(НСО3)2 + 8 Са(ОН)2 + O2 → 8CaCO3↓ + 4Fe(ОН)3↓ + 6H2O;

4Fe(НСО3)2 + 8Na2CO3 + 10H2O + O2 → 16NaHCO3 + 4Fe(ОН)3↓.

Якщо кількість кисню, що міститься у воді, недостатня для окислення, одночасно з вапнуванням проводять хлорування або аерування води.

При застосуванні хлору або хлорного вапна вільний хлор окислює залізо (II), потім протікає процес гідролізу і утворення осаду гідроксиду заліза

2FeSO4 + Cl2 + 3Ca(HCO3)2 → 2CaSO4 + CaCl2 + 2Fe(OH)3↓ + 6CO2↑;

2Fe(HCO3)2 + Cl2 + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2Fe(OH)3↓ + 6CO2↑.

На окислення 1 мг заліза витрачається 0,64 мг хлору. У звичайних умовах реакція протікає протягом 4-10 хв. У присутності амонійних солей, що зв'язують хлор у хлораміни, швидкість окислення заліза знижується.

Процес окислення заліза (II) вищими оксидами марганцю, які при цьому відновлюються до нижчих ступенів окислення, а потім знов окислюються розчиненим у воді киснем, описується рівнянням

4Fe(НСО3)2 + 3МnО2 + 2Н2О → 4Fe(ОН)3↓ + MnO + Мn2О3 + 8CO2↑;

3МnО + 2КМnО4 + Н2О → 5МnО2 + 2КОН;

3Мn2О3 + 2KMnO4 + H2O →8MnO2 + 2КОН.

При використанні перманганату калію відбувається утворення пластівців осаду гідроксиду марганцю, який каталітично прискорює окислення заліза:

3Fe(НСО3)2 + KMnO4 + 2H2OKHCO3 + 3Fe(OH)3↓ + МnО2 + 5CO2↑.

Розроблено метод видалення заліза з води пропусканням її через завислий шар тонкодисперсної крейди і гідроксиду алюмінію. Солі заліза переводяться крейдою в карбонат заліза (II), який гідролізується в гідроксид заліза (II) і окислюється до гідроксиду заліза (III). Гідроксид заліза (III) затримується завислим шаром. Весь комплекс реакцій, що відбуваються, можна виразити рівнянням

4СаСО3 + 4FeSО4 + О2 + 6Н2О → 4Fe(ОН)3↓ + 4CaSО4 + 4СО2↑.

Цим методом видаляється до 95% загального заліза, що знаходиться у воді.

Розроблено метод знезалізнення води, що полягає в застосуванні алюмінату натрію і хлориду заліза (III). Таким методом видаляється залізо, що знаходиться у воді у вигляді неорганічних і органічних (гумусових) сполук. Одночасно усувається колоїдна кремнієва кислота, марганець, неорганічна суспензія і органічні речовини. Оптимальне співвідношення FеС13 і NaAlO3 – 1:1.