Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка контр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
222.21 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури Основна література

 1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів./ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2001. – 399 с.

 2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. / А.Н. Діденко. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 3. Ділова українська мова: навчальний посібник / за ред. проф. О. Горбула. – К.: „Знання”, 2000.

 4. Загнітко А.П.,. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А.П. Загнідко, І.Г. Данилюк – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”, 2006.

 5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. / М.Зубков. – Х.: Торсінг, 2002. – 448 с.

 6. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. / М.Зубков. – Х.: Торсінг, 2002.

 7. Коваль А.П. Ділове спілкування: навчальний посібник. / А.П. Коваль. – К., 1992.

 8. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. / А.П. Коваль. – К., 1970.

 9. Коваль А.П. Українське ділове мовлення. / А.П. Коваль. – К., 1982.

 10. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. / А.П. Коваль. – К.: Вища школа, 1999.

 11. Культура фахового мовлення : навч. посібник. / Н.Д Бабич - Чернівці:Книги XXI, 2005 . - 572

 12. Любимець Л.П. Ділові папери. / Л.П. Любимець. – К.,1988.

 13. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування:навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич– К.: Каравела, 2005.

 14. Мацько Л.І. Українська мова. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко.– К.: Либідь, 1992.

 15. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посібник. / В.І. Мозговий. - К.:ЦНЛ, 2006 . - 592 с.

 16. Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: найважливіші зразки документів українською мовою. / М.І. Молдаванов, Г.М. Сидорова. – К., 1992.

 17. Онуфрієнко Г.С.Науковий стіль української мови : навч. посібник. / Г.С. Онуфрієнко - К.:ЦНЛ, 2006 . - 312 с.

 18. Паламар Л.М. Мова ділових паперів: навчальний посібник. / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець – К.: Либідь, 2000.

 19. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. / Ю.І. Пелеха – К.: МАУП, 1997.

 20. Погиба Л.Г., Складання ділових паперів. Практикум: навч. посібник. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган– К.: Либідь, 2002.

 21. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: навч. посібник. / Н.Я. Потелло – К.: МАУП, 1999.

 22. Роздатковий матеріал для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліну „Ділова українська мова”: найважливіші види ділових документів. – Полтава: ПДТУ, 1997.

 23. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К., 1994.

 24. Сучасна українська мова / за ред. О.Д. Пономарьова. – К., 2000.

 25. Українська мова. Практикум / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй [та інші]. – К.: Либідь, 2000.

 26. Український правопис /АН України. Інститут мовознавства ім. О. Потебні, інститут укр. мови. – К., 2000.

 27. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / уклад.: С. Бибик, І. Михно, Л. Пустовіт. – К., 1999.

 28. Хоменко М.Ф. Посібник з діловодства. - вид-ня друге, випр. і доп. / М.Ф. Хоменко, О.В. Грабарь. – К.: Ґенеза, 2003.

 29. Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: довідник. / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Н.В. Лисенко – К.: Либідь, 1993.

 30. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник. / С.В. Шевчук– К.: Вища школа, 2003.

 31. Ющук І.П. Практикум із правопису української мови. – 4-те вид. / І.П. Ющук.– К.: Освіта, 2000.