Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка контр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
222.21 Кб
Скачать

Тема № 22. Документальне підтвердження операцій купівлі-продажу, найму, оренди, приватизації житла та нежитлових приміщень

План

 1. Договори купівлі-продажу будівлі, продукції, житла, товарів, часток участі в ТОВ між підприємствами: суб’єкти, реквізит. Договір найму житла: вимоги до тексту. Документування оренди житлових і нежитлових приміщень. Документація на приватизацію житла: зразки ділових паперів. Типові мовні звороти.

 2. Написати зразок угоди купівлі-продажу житла.

  1. Запишіть подані слова в скороченому вигляді згідно з прийнятими нормами діловодства:

громадянин, академік, гривня, місто, кандидат юридичних наук, видання, острів, молодший науковий співробітник, поштова скринька, заступник, доцент, Київ, дивись, область, завідувач, друкарський аркуш, станція, виконуючий обов’язки, наприклад, сторінка, відділення, порівняйте, район, імені, роки.

  1. Перекладіть українською мовою: неопределённый срок, неустойка в размере, нехватка услуги, оборотные средства, оприходовать товар, первичное состояние, плата за пользование, плательщик сохраняет право, повредить оборудование, право залога, производственная операция, просрочка платежей, расходная накладная, списание ценностей, удостоверяющая подмись.

Тема № 23. Ділове спілкування: протокол, етикет, організація прийому закордонних делегацій

План

 1. Зустріч закордонної делегації, протокольні вимоги. Привітання і представлення. Вимоги етикету до чоловіків і жінок. Проведення переговорів, їх методи.

 2. Підготовка до бесіди під час ділової зустрічі.

  1. Провідміняйте подані імена та прізвища:

Юлія Голуб, Руслан Макаров, Таміла Власенко, Олег Бондаренко, Неля Литвин, Ян Білоус.

  1. Перекладіть українською мовою: учётвозможностей, хозяйственные расходы, акцизный сбор, амортизационные отчисления, балансовая прибыль, безвозвратная финансовая помощь, благотворительная цель, быстроизнашивающиеся предметы, вычисленный НДС, дочернее предприятие, заёмные средства, износ оборудования, местоположение земельного участка, налоговая инспекция, начислять сумму.

Тема № 24. Дипломатичні документи: загальні вимоги до тексту та мови

План

 1. Структура текстів дипломатичних документів: протокольні формули, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів. Види дипломатичного листування: вербальна, особиста ноти, заява, меморандум, декларація. Структура текстів цих документів. Візитна картка як одна із форм протокольних контрактів.

 2. Навести зразок заяви як виду дипломатичного листування.

  1. Перепишіть. На місці крапок поставте и абоі:

акрид..т..в, деб..тор, д..верс..ф..кац..я, д..лер, кред..т, л..з..нг, ..нвест..ц..я, ком..вояжер, ном..нал, пар..тет, матр..кул, нотар..ус, серт..ф..кат, субс..д..я, т..раж, холд..нг, граф..к, д..ректор, б..знес, ф..нансовий, депоз..т, пр..ор..тет, франчайз.., рем..тент, ем..с..я.

  1. Прекладіть українською мовою: нераспределённая прибыль, налог на добавочную стоимость, поступление валюты, привлечённые средства, совокупный доход, среднесписочное количество работающих, покупная стоимость, торгово-посредническая деятельность, удельный вес услуг, целевое финансирование, базис поставки, бесперебойное осуществление, внешнеэкономическое соглашение, возглавлять совет, досрочная поставка.

Тема № 25. Документи в науковій і видавничій діяльності

План

 1. Документи в науковій діяльності, їх призначення, реквізити, суб’єкти (договір на створення науково-технічної продукції, передавання її на міжгалузевому рівні, договір про участь у конкурсі, договір на виконання робіт тимчасовим творчим колективом, видавничий договір на літературний твір тощо). Структура текстів, зразки документів. Типові мовні звороти.

 2. Навести зразок протоколу угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію.

  1. Напишіть подані слова разом або через дефіс:

науково/технічний, 9/секційний, залізо/бетон, кіловат/година, пів/хлібини, газо/провідник, тонно/кілометр, мікро/процесор, дельта/імпульс, мас/медіа, пів/Полтави, двох/сот/ліття, експорт/імпорт, п’яти/хвилинка, купівля/продаж, прибутково/видатковий, зовні/економ/банк, експерт/бухгалтер, госп/розрахунковий, зовнішньо/торговельний, шести/тисячний, фінансово/економічний, машино/приладо/будування, , виробничо/споживчий, вище/зазначений.

  1. Перекладіть українською мовою: вспомогательная площадь, вышеупомянутый контракт, двусторонний обмен, маркировка товара, мировой регион, отечественное производство, протокол намерений, решающий голос (при голосовании), сбыт продукции, совет учредителей, товаросопроводительный документ, свободно конвертируемая валюта, юридическое лицо, рекламированное изделие, демонстрационная площадка.