Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций ІУК прочитаний.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні періоди розвитку культури на території України у найдавніші часи.

 2. Визначте сутність і значення неолітичної революції в історії людства.

 3. Схарактеризуйте господарство, побут і духовний світ трипільців.

 4. Поясніть термін „скіфський звіриний стиль”.

 5. Чому скіфська пектораль поряд із скарбами Тутанхамона стала головною археологічною знахідкою ХХ ст.?

 6. Розкрийте політичний устрій, систему господарювання та особливості культури грецьких міст-полісів.

 7. Руїни якого давньогрецького міста знаходяться поблизу міста Севастополь?

 8. Проаналізуйте соціальний устрій, тип поселень і спосіб господарювання східних слов’ян.

 9. Назвіть особливості міфологічних і релігійних уявлень східних слов’ян.

 10. Дайте визначення поняття „язичництво”.

Тестові завдання

1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько:

а) 2 млн. років тому;

б) 1 млн. років тому;

в) 500 тис. років тому;

г) 150 тис. років тому.

2. Поява дистанційного індивідуального полювання за допомогою винайдення лука і стріли – це характерна риса епохи:

а) палеоліту;

б) мезоліту;

в) неоліту;

г) енеоліту.

3. Яке явище називають “неолітичною революцією”:

а) перехід від матріархату до патріархату;

б) початок виготовлення людиною мідних знарядь праці;

в) появу першого сплаву металів – бронзи;

г) перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних?

4. У який період первісної епохи Україна набуває ознак, що й донині притаманні українському народові:

а) трипільський період;

б) скіфський період;

в) антський період;

г) сарматський період?

5. Уперше назва кімерійців з′являється в джерелі:

а) “Історія” Геродота;

б) “Гетика” Йордана;

в) “Одіссея” Гомера;

г) “Велика Скітія” Паїка.

6. Скіфська золота пектораль була знайдена у кургані:

а) Мельгунівський;

б) Ульський;

в) Товста могила;

г) Соколова Могила?

7. Що з наведеного стосується історії скіфських племен:

а) налагодження торговельних зв’язків із грецькими містами-колоніями;

б) утвердження монотеїстичної релігії;

в) високий рівень благоустрою міст;

г) витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами;

д) високий рівень освіченості населення;

е) основа господарства – орне рільництво;

ж) панування в образотворчому мистецтві “звіриного стилю”?

8. Оберіть рядок, у якому подано лише грецькі міста-колонії на території сучасної України:

 1. Керкинітида, Неаполь Скіфський, Пантикапей, Тіра;

 2. Херсонес Таврійський, Ольвія, Мілет, Фанагорія;

 3. Танаїс, Тіра, Пантикапей, Ольвія;

 4. Ольвія, Керкинітида, Пантикапей, Феодосія.

9. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України:

1) скіфи а);

2) гуни б);

3) кімерійці в);

4) сармати г).

10. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями, що характеризують духовну культуру на українських землях у найдавніші часи:

1язичництво

а)одухотворення неживих предметів

2анімізм

б)багатобожжя, віра в багатьох богів

3тотемізм

в)надання предметам магічної сили, поклоніння неживим предметам

4фетишизм

г)віра в походження окремого роду від тварини-тотема

5політеїзм

д)ушанування сил природи, вірування у надприродні властивості речей і явищ природи