Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_Інформаційні системи.doc
Скачиваний:
90
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.2 Mб
Скачать

Література

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Савенко Руслан Григорович

Лисенко Микола Володимирович

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Комп'ютерна верстка М.В. Лисенко

Редактор

Коректор

________________________________________________________________

Друк RISO

Обл.-вид. арк.

________________________________________________________________

Поліграфцентр

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

36601, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24

Свідоцтво про внесення суб'єкта видаввеичої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції

Серія ДК, № 3130 від 16.03.2008 р.

________________________________________________________________

Віддруковано з оригінал макета поліграфцентру ПолтНТУ

121