Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Organizatsiya_virobnitstva_metoda_dlya_kursovoy_nov.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
745.98 Кб
Скачать

3.2 Теоретична частина

Наступним розділом курсової роботи є написання реферативного огляду запропонованих питань з організації виробничих процесів.

Студентом згідно порядкового номеру у журналі обліку академічної групи студент обирає варіант теоретичного питання та виконує реферативний огляд у розмірі 12-15 сторінок машинного тексту, використовуючи для написання не менш ніж 6 літературних джерел.

В огляді розкриваються теоретичні основи проблеми, ступінь її вивчення та практичного вирішення на сучасному підприємстві. На конкретних прикладах аналізуються методи і засоби раціональної організації виробництва, пропонуються шляхи вирішення на підприємстві піднятої проблеми, удосконалення організації виробництв.

Тематика теоретичних питань з дисципліни “Організація виробництва”

 1. Методи вивчення і аналізу витрат робочого часу.

 2. Організаційно-функціональні структури підприємств.

 3. Шляхи зниження трудомісткості та підвищення продуктивності праці на виробництві.

 4. Характеристика основних методів організації виробництва.

 5. Автоматизоване виробництво та гнучкі виробничі системи, їх ефективність і умови застосування.

 6. Вплив якості, стандартизації та сертифікації на конкурентоспроможність продукції.

 7. Досвід зарубіжних підприємств у підвищенні якості продукції.

 8. Основні поняття й цілі застосування сіткового моделювання. Завдання, розв'язувані за допомогою сіткової моделі.

 9. Організаційно-економічна підготовка виробництва.

 10. Призначення й задачі допоміжних й обслуговуючих господарств підприємств.

 11. Організація ремонтного господарства. Система поточних та капітальних ремонтів на підприємстві.

 12. Транспортне господарство. Внутрішньовиробничий та загальний транспорт підприємства.

 13. Система матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 14. Інформаційна система підприємства. Види інформації, носії та інформаційні потоки.

 15. Конкурентоспроможність продукції та підприємства.

 16. Організація процесу створення й освоєння нової продукції.

 17. Організація наукових досліджень, раціоналізації й винахідництва на підприємстві.

 18. Організація конструкторської підготовки виробництва.

 19. Організація організаційно-технологічної підготовки виробництва.

 20. Планування трудових процесів і нормування праці.

 21. Оперативно-календарне планування й регулювання виробництва.

 22. Організація диспетчерської служби підприємства.

 23. Сутність якості продукції й показники оцінки її рівня.

 24. Система управління якістю на підприємстві.

 25. Організація контролю якості на підприємстві.

 26. Брак та система контролю та зменшення витрат від нього.

 27. Методологія й принципи прийняття організаційних рішень.

 28. Застосування методів лінійного програмування в прийнятті організаційних рішень.

 29. Застосування методів дослідження операцій у прийнятті організаційних рішень

30. Життєвий цикл продукції та виробництва.

4 Критерії оцінки КуРсової роботи

Курсова робота оцінюється за чотирибальною системою:

1) „Відмінно” – студент вірно виконав розрахунки практичної частини. Теоретичний огляд написаний вірно, містить практичні приклади, аналітичний за змістом та надає рекомендації щодо вирішення практичних проблем.

2) „Добре” – при виконанні роботи студентом допущені незначні помилки у розрахунках, або реферативний огляд сугубо теоретичний чи неповний. Також така оцінка може бути виставлена при невідповідному оформленні навіть вірно виконаної курсової роботи.

3) „Задовільно” – при виконанні розрахунків допущені суттєві помилки або теоретичне питання не розкрите в повному обсязі.

4) „Незадовільно” – якщо курсова робота не відповідає критеріям „відмінно”, „добре”, „задовільно”.