Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Zaochn_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Європейське управління: теоретико-методологічні засади;

 2. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права;

 3. Інститути, необхідні для членства в Європейському Союзі;

 4. Європейський Союз: заснування і етапи становлення;

 5. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку;

 6. «Моделі багаторівневого управління» у країнах ЄС у поглядах зарубіжних вчених.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: [8, 9, 10, 31, 32, 33, 38, 44, 49, 53, 61, 65].

Додаткова література: [3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 21, 35, 50, 52, 56, 62, 73].

Тема 2. Формування Європейського Союзу: основні цілі та компетенції

Мета: засвоєння, закріплення та систематизація знань про основні стратегічні, оперативні і тактичні цілі інституцій Європейського Союзу та їх компетенції.

План вивчення теми

 1. Визначення цілей Європейського Союзу, як ефективних інструментів здійснення євроінтеграційної політики.

 2. Класифікація цілей ЄС та їх характеристика. Основні компетенції ЄС.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Приступаючи до вивчення першого питання, слід взяти до уваги, що цілі та компетенції Європейського Союзу виступають ефективними інструментами здійснення євроінтеграційної політики.

Основне завдання цілей ЄС – забезпечувати процвітання, солідарність та безпеку всіх європейців, а також спільної програми дій інституційного трикутника ЄС «Парламент – Рада – Комісія» (двигуна європейського управління). Цілі ЄС закріплені у засновницьких договорах ЄС.

Суть цілей ЄС полягає у (Преамбула Договору про ЄС):

1) подоланні ліній поділів на європейському континенті, сповідування демократії, прав людини та принципів правової держави;

2) захисті фундаментальних соціальних прав;

3) зміцненні солідарності між народами;

4) утвердженні демократії та підвищенні дієвості в роботі органів влади;

5) посиленні процесів конвергенції (від лат. – зближення) національних економік країн-членів ЄС, створення стабільної єдиної грошової одиниці;

6) побудові спільного внутрішнього ринку; посилення згуртованості та охорона довкілля;

7) сприянні економічному й соціальному прогресу з урахуванням тенденцій розвитку на далеку перспективу;

8) запровадженні спільного громадянства ЄС для мешканців країн-членів;

9) здійсненні спільної зовнішньої та безпекової політики;

10) розробці спільної оборонної політики;

11) забезпеченні свободи пересування для громадян із гарантіями безпеки, створенні простору в якому панують свобода, безпека та право.

При вивченні другого питання, необхідно зупинитися на більш детальному аналізі класифікації основних цілей ЄС. Головні цілі (першочергові), які забезпечують роботу інституцій ЄС, називаються стратегічними. Цілі, які спрямовані на досягнення перших називають допоміжними. Допоміжні цілі поділяються на оперативні і тактичні.

Отже, стратегічні цілі Спільноти забезпечують:

 1. гармонійний, збалансований і стабільний розвиток економіки в рамках Спільноти;

 2. високий рівень зайнятості; високий рівень соціальної захищеності;

 3. рівноправність чоловіка та жінки;

 4. постійне економічне зростання, що не веде до інфляції;

 5. високий рівень конкурентоспроможності та конвергенція економічного потенціалу;

 6. високий рівень охорони навколишнього середовища і якісне поліпшення екологічних параметрів довкілля;

 7. збільшення тривалості та покращення якості життя;

 8. сприяння економічній і соціальній згуртованості між країнами-членами ЄС.

До оперативних цілей можна зарахувати такі, згідно з якими Союз:

 1. надає своїм громадянам простір свободи, безпеки й правосуддя без внутрішніх кордонів та єдиний ринок із вільною й неспотвореною конкуренцією (частина 2 ст. 1-3 Договору про КЄ);

 2. працює заради стабільного розвитку Європи, на грунті збалансованого економічного зростання, конкурентоспроможної соціальної ринкової економіки;

 3. сприяє науковому та технічному прогресові (пункт 1 частини 3 ст.1-3 Договору про КЄ);

 4. у відносинах з іншим світом Союз підтримує та поширює свої цінності та інтереси;

 5. підтримує мир, безпеку та стабільний розвиток планети, солідарність та взаємне шанування народів, вільну справедливу торгівлю, викорінення злиденності та захист прав людини, зокрема прав дитини, а також суворе дотримання й розвиток міжнародного права, зокрема шанування принципів Статуту ООН (частина 4 ст. 1-3 Договору про КЄ);

Тактичні цілі Європейського Союзу забезпечують:

 1. соціальну справедливість та захист, рівноправність жінок та чоловіків, солідарність поколінь та захист прав дитини;

 2. економічне, соціальне й територіальне зближення держав-учасниць;

Шанування культурного та мовного розманіття, забезпечує захист та подальше збагачення культурної спадщини Європи.