Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_Zaochn_2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать
 1. Програма навчальної дисципліни

«Європейська інтеграція»

Мета: формування знань про історію та сучасний стан європейської інтеграції, проблеми формування інституційної системи ЄС як організаційної основи європейського управління та розвитку його багаторівневої системи, яку складають наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (нормативно-правової документації, підручників, навчальних посібників, періодичної літератури, Internet);

 • здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

 • здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

 • здатність працювати у команді;

 • прихильність до морально-етичних цінностей.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

 • здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій;

 • здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • засвоїти специфіку предмету навчальної дисципліни, яка розкривається у висвітленні Європейського Союзу як багаторівневої моделі управління та у дослідженні основних європейських підходів до вдосконалення державного управління в Україні;

 • вміти використовувати понятійно-категоріальний апарат у межах програми з дисципліни «Європейська інтеграція»;

 • вміти аналізувати сучасний рівень європейської інтеграції;

 • усвідомлювати та вміти орієнтуватися в особливостях функціонування основних інституцій ЄС;

 • вміти застосовувати в економічній, соціальній, політичній, адміністративній, правовій та культурній сферах управління української держави досвід управління найбільш розвинутих держав Європи;

 • вміти виявляти причини неефективності роботи механізму управління в українській економіці, політиці, освіті та культурі, на основі здійснення аналізу європейсько управління, з метою вдосконалення державного управління в Україні;

 • мати уявлення про проблеми мовного спілкування у Європейському Союзі та вміти співставити головні аспекти мовного законодавства європейських країн із мовним законодавством України;

 • оцінювати соціальні, економічні, політичні, міжнародні наслідки реформ здійснених у країнах Європейського Союзу;

 • вміти вдосконалювати діючий механізм захисту прав людини в Україні, застосовуючи елементи європейського правового механізму;

 • вміти самостійно та аргументовано мислити, формувати свою власну активну життєву позицію до проблем людського існування;

 • використовувати набуті знання при аналізі проблем сьогодення;

 • вміти прогнозувати перспективи входження України у Європейський Союз;

 • використовувати набуті знання у професійній діяльності, самостійно мислити, здійснюючи міждисциплінарні зв’язки та використовуючи знання наук, які забезпечують краще засвоєння понять і термінів.