Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Програма та метод. реком_ЕП_ 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
292.86 Кб
Скачать

Зразок відповіді з дисципліни «Стратегія підприємства»

Завдання

Необхідно провести SWOT-аналіз будівельного підприємства, за наведеними даними та рекомендувати можливу стратегію діяльності (оцінка за 10-ти бальною скалою).

Переваги (П)

Слабкі сторони (С)

Фактор

П

Фактор

С

Прямі поставки від безпосередніх виробників продукції, або їх безпо-середніх представництв в Україні

8

Низька відомість підприємства серед безпосередніх покупців і на ринку взагалі

7

Низькій рівень цін на основні види продукції

8

Відсутність чітких стратегічних напрямів розвитку

6

Нестандартний асортимент продукції представленої підприємством

6

Низькі маркетингові можливості

6

Невеликі адміністративні витрати

5

Неадекватна система оплати і стимулювання персоналу

6

Наявність в асортименті продукції власного виробництва

8

Відсутність ефективної політики стимулювання покупців

5

Можливості (М)

Загрози (З)

Фактор

М

Фактор

З

Нові ринки, зростання обсягів будівництва

6

Зниження обсягів будівництва

8

Стабільність гривні

3

Нестабільність гривні

8

Зниження ставок за кредитами під житло

2

Підвищення ставок за кредитами під житло

8

Зниження торгівельних і митних бар’єрів

5

Підвищення торгівельних і митних бар’єрів

5

Розширення співпраці з виробниками

7

Згортання співпраці з виробниками

3

Розв’язання

  1. Підрахуємо сумарну бальну оцінку за факторами SWOT-аналізу:

Переваги: 8+8+6+5+8 = 35 балів

Слабкі сторони: 7+6+6+6+5 = 30 балів.

Переваг більше ніж слабких сторін.

Можливості: = 6+3+2+5+7 = 23 бали.

Загрози: 8+8+8+5+3 = 32 бали.

Загроз більше ніж можливостей.

  1. Позиціонуємо отримані результати на матрицю рекомендацій SWOT-аналізу.

Відповідь. Даємо рекомендації щодо стратегії. Підприємство знаходиться у ІІІ квадраті матриці рекомендацій, для якого характерно використання стратегії: «Міні-Максі», а саме посилення конкурентних позицій у у тих галузях де можливо, з одночасним продажем слабких одиниць бізнесу. Необхідно зосередити увагу на зниженні рівня витрат і підвищенні конкурентноздатності продукції.

Зразок відповіді з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»

Завдання.

За планом реформування проведені організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової технології виробництва. Капітальні витрати на заходи – 36 тис.грн. Відносне скорочення чисельності персоналу за проектом – 18 осіб; середня заробітна плата одного працівника – 1760 грн. Нарахування на зарплату – 36,76%. Витрати на спецодяг – 255 грн. на одного робітника за рік. Амортизація річна на капітальні вкладення – 15%. Додаткові витрати електроенергії – 42 тис. кВт.год. Тариф на електроенергію – 0,856 грн./ кВт.год. Загальна чисельність працівників підприємства – 460 осіб.

Розрахувати додатковий грошовий потік, який утворюється в результаті проведені організаційно-технічні заходи щодо впровадження нової технології виробництва.