Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

2 Вибір теми курсової роботи

Тематика курсових робіт розробляється і затверджується на засіданні відповідної кафедри академії. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку, при умові, що у студентів однієї академічної групи теми курсових робіт не будуть повторюватися.

Рекомендується при цьому скористатися попередньою консультацією наукового керівника курсової роботи і взяти до уваги такі поради:

  • тема курсової роботи повинна відбивати особисті наукові інтереси студента, які сформувалися під час вивчення курсу;

  • тема дослідження має відобразити зацікавленість студента тією чи іншою проблемою економіки України чи підприємства, процесу їх реформування;

  • бажано, щоб вибір теми був пов'язаний з майбутньою спеціальністю студента.

Вибір теми курсової роботи студентами, що навчаються в центрі заочного навчання та слухачами центру післядипломної освіти повинен максимально відповідати характеру їх професійної діяльності.

Практика свідчить, що робота над темою курсової роботи, яка тісно пов'язана з професійною діяльністю автора, викликає в нього більшу зацікавленість, має більш творчий характер, нерідко сприяє появі корисних і цікавих пропозицій, спрямованих на поліпшення економічної діяльності підприємства, установи або на підвищення особистої професійної компетенції.

Студент також може запропонувати свою тему курсової роботи. У цьому разі він обов'язково повинен написати заяву на ім'я завідувача кафедри, в якій необхідно вказати назву обраної теми та доцільність її дослідження. Без погодження із завідувачем кафедри вільний вибір теми не дозволяється.

Обрана студентом тема курсової роботи та її науковий керівник затверджуються рішенням засідання відповідної кафедри, в роботі вони зазначаються на першій титульній сторінці (додаток А).

Індивідуальне завдання на курсову роботу видається кожному студенту на бланку відповідної форми (додаток Б). Ці завдання затверджуються завідувачем відповідної кафедри за поданням наукового керівника курсової роботи і видаються студентам не пізніше, ніж за два місяця до граничного терміну подання роботи на кафедру.

У завданні на курсову роботу, крім її теми, науковий керівник рекомендує перелік питань, які підлягають розробці, вихідні дані до роботи та термін подання студентом закінченої роботи на відповідну кафедру.

Протягом першого тижня науковий керівник спільно із студентом розробляють детальний календарний план роботи на весь період написання курсової роботи (додаток Б). У календарному плані слід визначити реальні строки для збору, вивчення й опрацювання наукової літератури з теми дослідження, оформлення вступу, основної частини роботи, висновків, списку використаних джерел, графіків, таблиць, додатків тощо. Календарний план допоможе студенту уникнути поспіху при написанні курсової роботи, дисциплінуватиме його та забезпечить своєчасне її виконання. Студент зобов'язаний регулярно звітувати про виконану роботу своєму науковому керівнику.

Строк, відведений на керівництво курсовою роботою, науковий керівник повинен використовувати для проведення систематичних консультацій, передбачених графіком, та перевірки рівня виконання студентом завдань курсової роботи (частинами чи в цілому) згідно з календарним планом.

Окрім того, науковому керівнику необхідно здійснювати систематичний контроль за дотриманням строків виконання студентом курсової роботи, всіляко стимулювати ініціативний, творчий підхід студента до вирішення поставлених завдань предмету дослідження.