Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Цивільний захист Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.17 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вичення навчальних матеріалів

1. На прикладі типової задачі зробити відповідні розрахунки при затопленні території від руйнування водосховища, яке найблище розташовано від місця проживання студента.

Біблографичний список до теми

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

[24; 26; 55]

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- державний резерв порядок його призначення та використання;

- територіальні запаси;

- цільове страхування;

- заходи страхування та створення резервних фондів;

- організацію торгівлі продуктами харчування постраждалого населення.

План вивчення теми

  1. Державний резерв, його склад, призначення та джерела формування. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок НС.

  2. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву.

  3. Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочегового вжитку.

  4. Коорденація організації торгівлі продуктами харчування і товарами першочергового вжитку для построждалого населення.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Згідно з законом України “Про правові засади цивільного захисту”, (ст.5) одним з завдань цивільного захисту є “створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайними ситуаціями”.

Державний резерв - особливий державний запас матеріальних цінностей, призначених для використання в цілях і в порядку, передбачених цим Законом. У складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання).

Виділення коштів з резервного фонду КМУ на попередження, ліквідацію НС та їх наслідків відбувається у тих випадках коли НС досягла рівня коштів місцевого бюджету, страхових та резервних фондів, а також власних коштів підприємств недостатньо.

Визначення номенклатури, норм накопичення, джерел фінансування.

Згідно з Постановою КМУ від 25.10.2002 р. №1591 “Про внесення зміни до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” номенклатура та обсяги резерву регіонального рівня погоджуються з МНС і затверджуються головою Державної комісії з питань ТЄБ та НС.

Номенклатура та обсяги резерву місцевого та об’єктового рівня підприємств, об’єкти яких увійшли до переліку об’єктів підвищеної небезпеки, погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань ТЄБ та НС обласних держадміністрацій.

Номенклатура та обсяги резерву об’єктового рівня підприємств, об’єкти яких не увійшли до переліку об’єктів підвищеної небезпеки, погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань ТЄБ та НС райдержадміністрацій.

Територіальні запаси – це особливі запаси матеріально-технічних засобів, продовольства, медикаментів, одягу, взуття та предметів першої необхідності, призначених для здійснення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків НС у разі їх виникнення на території області, районів, міст, районів у містах, що створюються за рішенням місцевих органів виконавчої влади всіх рівнів.

Територіальні запаси розподіляються на запаси області, районів, міст, районів у містах. Щорічно до 1 червня та 1 грудня голови райдержадміністрацій, керівники міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання повинні подавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації звіт про хід накопичення, наявність та місце зберігання територіального запасу матеріальних цінностей.

Призначення і порядок використання матеріальних резервів

Структура територіальних запасів, номенклатура, обсяги і норми накопичення в них матеріальних цінностей визначаються місцевими органами виконавчої влади всіх рівнів з урахуванням прогнозів ймовірності виникнення НС та їх наслідків, але не менш як на 30 відсотків забезпечення можливої кількості потерпілого населення у разі найбільшої прогнозованої надзвичайної ситуації.

Річні обсяги накопичення матеріальних цінностей у територіальних запасах плануються у межах коштів, визначених для цієї мети у бюджеті області, районів , міст, міст районів у містах, та коштів потенційно небезпечних підприємств і організацій, передбачених для цієї мети, а також фондів, створених для надання матеріальної допомоги потерпілим від стихійного лиха, аварій і катастроф та добровільних пожертвувань.

Формування та розміщення замовлень на постачання матеріальних цінностей у територіальні запаси, а також розміщення і зберігання територіальних запасів здійснюється управлінням економіки обласної державної адміністрації відповідно до порядку формування та розміщення замовлень на постачання продукції для обласних потреб і контролю за їх виконанням, що затверджується обласною державною адміністрацією.

Місцеві органи виконавчої влади мають право на договірній /контрактній/ основі передавати підприємствам, установам та організаціям постачання матеріальних цінностей у відповідні територіальні запаси.

Матеріальні цінності, що постачаються у територіальні запаси і підлягають обов’язковій сертифікації, повинні мати сертифікат відповідності на весь термін їх зберігання.

Порядок зберігання, поповнювання та використання матеріальних цінностей територіальних запасів визначається місцевими органами виконавчої влади відповідно до існуючих нормативних документів.

Матеріальні цінності матеріальних запасів розміщуються на складах і базах відповідних підприємств, установ, організацій, спеціально призначених або пристосованих для зберігання цих запасів. Частина територіальних запасів може зберігатися на промислових, транспортних, сільськогосподарських, водопровідно-каналізаційних, постачально-збутових та інших підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності.

Місця зберігання матеріальних цінностей територіальних запасів визначаються місцевими органами виконавчої влади.

Для ліквідації наслідків НС місцеві органи виконавчої влади можуть на договірній основі взаємно використовувати свої запаси.

Відпуск матеріальних цінностей з територіальних запасів здійснюється:

  • для ліквідації наслідків НС;

  • у зв’язку з їх освіженням заміною.

Відпуск матеріальних цінностей з територіальних запасів може проводитись за рішенням відповідно обласних, районних органів виконавчої влади або за рішенням керівників підприємств, установ і організацій, яким передано такі повноваження з попереднім узгодженням з місцевими органами влади.

Згідно з постановою КМУ від 5.10.92 р. №562 “Про Порядок відшкодування збитків особам, які постраждали від надзвичайних обставин” передбачено відшкодування збитків.

Особами, які постраждали від надзвичайних ситуацій визначаються громадяни, яким завдано шкоди надзвичайними обставинами, проведенням робіт, що до їх відведення або ліквідації наслідків.

Органи державної виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування (комісію у справах осіб, які постраждали від надзвичайних ситуацій) видають потерпілим довідки про визнання їх такими, що постраждали від надзвичайних ситуацій, при наявності паспорта або документа, що його заміняє. Зазначена довідка є підставою для вирішення питань забезпечення житлом, відшкодування заподіяних матеріальних збитків, працевлаштування і надання їм іншої необхідної допомоги.