Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Цивільний захист Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.17 Mб
Скачать

4.1. Теми індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Радіаційна безпека.

2. Методика оцінки радіаційної обстановки.

3. Оцінка хімічної обстановки.

4. Оцінка інженерного захисту об’єкта.

5. Оцінка хімічної обстановки при руйнуванні об’єктів, що мають сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).

6. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

7. Планування дій по попередженню і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час у режимах: повсякденної діяльності, підвищеної готовності та при режимі НС.

8. Бактеріологічна зброя і захист від неї. Сибірська виразка.

9. Способи захисту населення при радіоактивному і хімічному зараженні місцевості.

10. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

11. Методика оцінки радіаційної обстановки.

12. Медико-тактична характеристика зон радіоактивного зараження при аваріях на АЕС.

13. Забезпечення роботи підприємства в умовах радіоактивного зараження.

14. Прилади радіаційного, хімічного, радіоактивного і дозиметричного контролю.

15. Проблема радіаційного забруднення в Україні.

16. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Захист населення і територій.

17. Методичні рекомендації з оцінки соціально-економічного збитку порушення здоров’я населення, обумовленого забрудненням атмосферного повітря.

18. Автоматизована оцінка техногенного ризику й оптимізація заходів для його зниження.

19. Екологічна оцінка діяльності підприємства.

20. Ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

21. Промислова безпека на небезпечних виробничих об’єктах.

22. Облік і контроль радіоактивних речовин і відходів.

23. Особливості страхування техногенного ризику.

24. Забезпечення безпеки персоналу хімічно небезпечних об’єктів.

25. Сили цивільної оборони України.

26. Техногенно-екологічна обстановка в Дніпропетровській області.

27. Організація і проведення способів по виселенню й евакуації населення з зони НС.

28. Комплексний захист населення. Способи радіаційного, інженерного, хімічного і медичного захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

29. Матеріальна і юридична відповідальність у надзвичайних ситуаціях техногенно-екологічного характеру.

30. Аналіз можливої обстановки в разі виникнення стихійних лихий, катастроф, аварій на території АНД району міста Дніпропетровська.

31. План дій особистого складу академії при загрозі і виникнення надзвичайних ситуацій. Часткова евакуація при катастрофічному затопленні.

32. Правила поведінки та дії особистого складу при зараженні радіоактивними речовинами.

33. Можливі надзвичайні ситуації техногенного характеру на транспорті.

34. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єкті господарчої діяльності.

35. Стійкість роботи об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях.

5. Підсумковий контроль

Формою підсумкового контролю є ПМК, який відповідно до робочої навчальної програми проводиться у письмовій формі і передбачає написання модульної контрольної роботи, яка складається з:

- 1 теоретичного питання (всього 40 питань);

- 3 тестових питань (всього 15);

- 1 практичного завдання (всього 10).