Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
110.59 Кб
Скачать

Завдання до теми 3 „ Зведення і групування статистичних даних”

Мета виконання даного завдання полягає у систематизації первинних статистичних даних, отриманих в ході статистичного спостереження із використанням методів їх зведення та групування.

        1. Для показника, що характеризує обсяг явища у розрахунку на душу населення (графа Е табл. 1) побудувати структурне групування через створення інтервального ряду розподілу із чотирьох або п’яти груп із рівними інтервалами (число інтервалів вибрати, виходячи із кількісних значень показника, що досліджується так, щоб не було „порожніх” інтервалів, тобто інтервалів, в які не потрапить ні одна одиниця сукупності).

Частотою в даному випадку буде кількість населення. Результати навести у таблиці, в якій крім варіанти та частоти представити частки та накопичені (кумулятивні) частоти. Для побудови таблиці, в якій буде представлено ряд розподілу, доцільно спочатку побудувати допоміжну таблицю-розшифровку (див. Додаток Ж).

2. Представити графічно результати побудованого розподілу (бажано із використанням «Мастера диаграмм» в середовищі EXCEL).

Результати виконання завдання необхідно представити з урахуванням вимог до оформлення ІНРЗ (визначити і описати послідовність прийомів побудови даного виду групувань, представлення результатів зведення і групування даних у вигляді ряду розподілу, статистичної таблиці та графіку і т.ін.).

3. Зробити узагальнюючий висновок з урахуванням регіонального підходу до побудованого ряду розподілу і отриманих результатів групування.

Увага! На практиці крайні значення сукупності (мінімальне і максимальне значення показника за даною ознакою) можуть мати випадковий характер, не бути типовими для даної сукупності. Тому дослідник має прийняти рішення стосовно подальшої обробки інформації. В практиці статистичних досліджень крайні значення підлягають обробці. Під час виконання ІНРЗ студент має проаналізувати створену сукупність та прийняти обґрунтоване рішення стосовно крайніх значень.

По-перше, крайні значення можна просто відкинути, тим самим зменшивши обсяг статистичної сукупності. В усякому разі, відкидаючи крайні значення, слід пам’ятати, що інколи з ними може бути пов’язане щось цікаве або навіть феноменальне.

По-друге, замість простого відкидання можна застосувати процедуру обчислення оцінок розподілу, які нечутливі до структури даних і отримали назву робастних оцінок. Наприклад, Т’юки запропонував один з видів робастних оцінок, названих вінзорізованими оцінками. Суть такої оцінки полягає в тому, що крайні значення не відкидаються, а замінюються. Якщо маємо упорядкований ряд значень х1, х2, х3, ... хn, то крайні значення замінюються на сусідні, тобто х1 = х2, а хn = хn–1. [Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К, 1996. – с. 39 – 40].

Якщо, ви приймаєте таке рішення, то його необхідно описати, а про «відкинуті» або «замінені» одиниці слід пам’ятати, роблячи висновки.

Примітка : В цій та наступних темах всі таблиці та графіки будувати самостійно, враховуючи правила побудови статистичних таблиць і графіків, якщо необхідно – навести розшифровку (приклад розшифровки до даного завдання див. у Додатку Ж), дати кожній таблиці та графіку назву, виконати опис послідовності та сутності виконаного завдання, зробити узагальнюючий висновок.

Соседние файлы в папке Статистика денна 2012