Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Ключові поняття і терміни

Авторське право

Суміжні права

Об’єкт та суб’єкт авторського права

Об’єкт та суб’єкт суміжних прав

Термін дії авторських прав інтелектуальної власності

Термін дії суміжних прав інтелектуальної власності

Питання для обговорення

 1. Поняття авторського права.

 2. Зміст авторського права.

 3. Об’єкти та суб’єкти авторського права.

 4. Види авторського права.

Питання для повторення

 1. Виникнення авторського права.

 2. Авторське право на службові твори.

 3. Строки чинності авторських прав.

 4. Особисті немайнові права автора.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Авторське право та суміжні права.

 2. Виникнення авторського права.

 3. Колективні твори.

 4. Авторські договори та їх види.

Ситуаційне завдання

Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір монографії «Історія Галичини». Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання внести в рукопис уточнення і доповнення. Видавництво надало автору на доопрацювання 4 місяці. Автор раптово помер. Видавництво звернулося до спадкоємців померлого з пропозицією доручити історику Артемову доопрацювати рукопис. Спадкоємці дали згоду.

1. Кого вважати автором випущеної у світ доопрацьованої монографії ?

2. Які авторські права переходять у спадок ?

Література

Основна література: (1.1); (1.2); (1.3); (1.4); (1.6); (1.7); (1.8); (1.9); (1.10); (1.11); (1.12); (1.13); (1.14); (1.15).

Додаткова література: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4); (2.6); (2.7); (2.8); (2.10); (2.11); (2.12); (2.13); (2.18).

Семінарське заняття № 3

Тема 3: Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Мета заняття: закріпити та систематизувати знання студентів про поняття торговельної марки, про умови надання правової охорони торговельній марці, право інтелектуальної власності на торговельну марку.

План

 1. Поняття торговельної марки та суб’єктів права на неї.

 2. Майнові права власності на торговельну марку та термін їх дії.

Методичні рекомендації до семінарських занять

Торговельна марка - це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших. Право інтелектуальної власності охороняється Цивільним кодексом, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та низкою підзаконних актів. Значення торговельної марки для цивільного обігу важко переоцінити. Деякі торговельні марки оцінюються і сотнями мільйонів доларів. Особливість суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку полягає в тому, що ними визнаються будь-які фізичні чи юридичні особи, які володіють правом на неї. Автор, що розробив чи створив позначення, яке визнали торговельною маркою, на відміну від об’єктів права інтелектуальної власності, правового значення не має.

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слово, в тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Водночас Закон містить досить великий перелік позначень, які не можуть визнаватися торговельною маркою.

Необхідно знати порядок оформлення прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Власник торговельної марки наділяється майновими правами інтелектуальної власності на неї, які поділяються на виключні і невиключні.

Слід звернути увагу на особливість строків чинності цих прав. Вони є чинними від дати подання заявки на торговельну марку в установленому порядку протягом десяти років. Зазначений строк може бути продовжений щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Цивільний кодекс України передбачає можливість дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, можливість їх відновлення, визнання цих прав недійсними. Вони можуть бути обмежені правом попереднього користувача на торговельну марку.