Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / НМП_МВВШ_заочне_2013 / НМП_МВВШ_2012_заочне.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зміст освіти та організація навчання

Тема 1. Зміст освіти і навчання.

Мета: засвоєння, поглиблення та закріплення знань щодо сутності і складових змісту освіти та навчання у вищій школі, структури стандартів вищої освіти.

План вивчення теми

1. Проблеми формування змісту освіти і навчання фахівців. Мета підготовки фахівців і зміст освіти у вищих навчальних закладах.

2. Складові змісту освіти. Нормативна і вибіркова частини змісту освіти.

3. Державний стандарт вищої освіти. Галузевий стандарт вищої освіти. Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Засвоюючи дану тему необхідно усвідомити, що зміст освіти і навчання - найбільш важливий компонент процесу підготовки фахівців. Наскільки б різноманітними та ефективними не були форми, методи і засоби навчання, якщо неправильно визначений зміст освіти і навчання, то неможливо забезпечити якісну підготовку фахівців. Цілеспрямоване і кваліфіковане формування змісту освіти і навчання - основа успіху у підготовці кадрів.

Слід зазначити, що зміст освіти у вищому навчальному закладі - категорія задана, обумовлена цілями і потребами суспільства, - виражається у вимогах до системи знань, умінь і навиків, до світоглядних, особистісних і професійних якостей, які представлені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника.

Оскільки зміст освіти реалізується й в процесі навчання, й шляхом самоосвіти, важливо правильно визначити зміст навчання, тобто склад, зміст та обсяг навчальної інформації, що надається студентам для вивчення і засвоєння, і комплекс завдань і вправ, які вони повинні виконати, щоб оволодіти необхідними уміннями, навичками і компетенціями. Зміст навчання відбивається в навчальних планах, програмах навчальних дисциплін та в іншій навчальній і навчально-методичній літературі.

При вивченні теми необхідно приділити особливу увагу ознайомленню з нормативно-правовими документами держави у галузі вищої освіти, у першу чергу, вивчити ст. 11-14 Закону України «Про вищу освіту» №2984-ІІІ від 17.01.2002 р. (із змінами і доповненнями).

Необхідно зазначити, що систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

Державний стандарт вищої освіти містить складові:

- перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;

- вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

Галузеві стандарти вищої освіти містять складові:

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів;

- освітньо-професійні програми підготовки;

- засоби діагностики якості вищої освіти.

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складові:

- перелік спеціалізацій за спеціальностями;

- варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів;

- варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;

- варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

- навчальні плани;

- програми навчальних дисциплін.

Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них, а також здійснення контролю за їх дотриманням визначається Кабінетом Міністрів України.

Соседние файлы в папке НМП_МВВШ_заочне_2013