Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2010

міністерство фінансів україни

Дніпропетровська державна фінансова академія

центр заочного навчання та дистанційної освіти

кафедра гуманітарних дисциплін

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

з напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями - 7.050104 «Фінанси», 7.050109«Управління персоналом і економіка праці», 7.050107 «Економіка підприємства», 8.050104 «Фінанси», 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.011.151

С30 Семенова Л.Ю.

Інтелектуальна власність: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються з напряму - 0501 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями - 7.050104 «Фінанси», 7.050109«Управління персоналом і економіка праці», 7.050107 «Економіка підприємства», 8.050104 «Фінанси», 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці», 8.050107 «Економіка підприємства» 2010р. – 38 с.

Навчально-методичний посібник розроблений з метою допомоги студентам заочної форми навчання отримати необхідну систему знань з інтелектуальної власності та оволодіти вміннями застосовувати ці знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, плани і методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи, критерії оцінки знань та вмінь студентів, перелік рекомендованої літератури.

Автор:

Л.Ю.Семенова -

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.Ю. Федюк -

О.В. Талдикін -

кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відповідальний

за випуск: В.П. Капітон завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на

засіданні Вченої ради

факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 2 від 12.10.2010 р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 2 від 24.09.2010р.

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………….

4

1. Програма навчальної дисципліни……………………………………….

6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………………

10

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи……………………….

11

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань………

27

5. Підсумковий контроль…………………………………………………….

29

6. Список рекомендованої літератури……………………………………..

34