Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Ключові поняття і терміни

 1. Комерційна таємниця.

 2. Правова охорона комерційної таємниці.

 3. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності.

 4. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття комерційної таємниці та її правові ознаки.

 2. Зміст права на захист комерційної таємниці.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 4. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 5. Обмеження права на захист комерційної таємниці.

 6. Законодавча база у сфері охорони права власності на комерційну таємницю.

 7. Правова охорона комерційної таємниці.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Комерційна таємниця та її правові ознаки.

 2. Правова охорона комерційної таємниці органами влади.

 3. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 4. Об’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 5. Промислове шпигунство та конкурентна розвідка.

Ситуаційне завдання

Деякий час назад з приватного підприємства «Сігма-проф» звільнився інженер-конструктор і почав продавати розробки конкурентам. (Щоправда, розробки дещо змінені, але, крім того, багато чого із конфіденційної інформації, наприклад, маркетингова політика і т.п.).

Як можна захиститися від його дій і чи вважаються такі дії з його боку протизаконними?

Основна література: (1.1); (1.2); (1.3); (1.4); (1.5); (1.6); (1.7); (1.8); (1.9); (1.12) ; (1.14); (1.15).

Додаткова література: (2.2); (2.3); (2.4); (2.8); (2.9); (2.11); (2.12); (2.14); (2.15); (2.16); (1.17).

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання з дисципліни “Інтелектуальна власність” спрямовані на творче розкриття питань, пов’язаних з розумінням сутності інтелектуальної власності. Вони повинні сприяти з’ясуванню студентами поняття інтелектуальної власності, ролі і значення інтелектуальної діяльності і власності для суспільства, правової охорони права інтелектуальної власності.

У посібнику передбачено індивідуальні завдання, які виконуються у формі рефератів. Реферат – це доповідь на визначену тему, яка включає у себе огляд відповідних літературних джерел. Реферати, що виконуються студентами повинні мати не інформаційний, а творчий характер, та містити не лише матеріали рекомендованої літератури, а, у першу чергу, результати самостійного творчого опрацювання і осмислення студентами поставлених питань, відповідно до їх власного бачення.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно, окремо кожним студентом під керівництвом викладача в позанавчальний час. Варіант обирається згідно порядкового номеру за списком.

Консультування та перевірка виконання індивідуальних завдань проводяться під час індивідуальних занять згідно графіку.

Підготувати реферати за такими темами:

 1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

 2. Законодавство України про інтелектуальну власність.

 3. Правова охорона літературної і художньої власності.

 4. Майнові права авторів та їх зміст.

 5. Суміжні права.

 6. Захист авторського права і суміжних прав.

 7. Патентне право України. Основні проблеми.

 8. Правова охорона промислової власності.

 9. Правова охорона торговельних марок.

 10. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

 11. Паризька конвенція про охорону промислової власності.

 12. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

 13. Всесвітня (Женевська) конвенція про охорону літературної і художньої творчості.

 14. Договори про створення і використання об'єктів інтелектуальної творчої діяльності.

 15. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.

 16. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав.

 17. Виникнення і здійснення права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

 18. Умови надання правової охорони торговельній марці. Позначення, які не визнаються торговельними марками.

 19. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Мета її створення, завдання та основні функції.