Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Ключові поняття і терміни

 1. Поняття торговельної марки.

 2. Об’єкти торговельної марки.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 4. Власник торговельної марки.

 5. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття торговельної марки та її значення в цивільному обігу.

 2. Позначення, які не визнаються торговельними марками.

 3. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

 4. Оформлення прав на торговельну марку.

 5. Виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 6. Виникнення, припинення, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 7. Право користування торговельної маркою.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Правова охорона торговельних марок.

 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

 3. Оформлення прав на торговельну марку.

 4. Правова охорона торговельної марки.

 5. Об’єкти торговельної марки.

 6. Знаки для товарів та послуг та їх охорона.

Ситуаційне завдання

Компанія «Космет» звернулася до господарського суду з позовом до компанії «СІК», третя особа – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України (Департамент) про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 777 знаку «Mario france» для товарів та послуг. Відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків французька компанія «СIK» зареєструвала в міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності знак для товарів і послуг

«Mario france» щодо класів 03, 04 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків. Згідно з довідкою Департаменту правова охорона знаку «Mario france» діє на території України у повному обсязі з 01.08.1995 року. Відомості про початок дії правової охорони цього знаку були опубліковані в Україні 01.09.1996 року. За результатами дослідження англійської контори патентних повірених відповідач не використовує в Україні зареєстрований знак, товари класів 03, 04 МКТП з позначенням «Mario france» не вироблялись і не ввозились в Україну. Доказів добросовісного використання знаку «Mario france» в Україні або невикористання в незалежних від відповідача причини відповідач не дав. Позивач має намір використовувати в господарській діяльності знак, схожий зі знаком «Mario france».

Вирішить спір.

Основна література: (1.1); (1.2); (1.3); (1.4); (1.5); (1.6); (1.7); (1.9); (1.12); (1.13) ; (1.14); (1.15).

Додаткова література: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4); (2.6); (2.8); (2.11); (2.13); (2.14); (2.15); (2.18).

Тема 4: Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Мета заняття: вдосконалити знання щодо поняття комерційної таємниці та її правових ознак, об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, правової охорони комерційної таємниці.

План

 1. Поняття комерційної та державної таємниці.

 2. Майнові права власності на комерційну таємницю та термін їх дії.

 3. Охорона комерційної таємниці державою.