Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтелектуальна власність / Інтелектуальна власність Заоч. 2010.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
559.62 Кб
Скачать

Передмова

Всі країни з високо розвинутою ринковою економікою вирізняються високим рівнем освіти, науки і культури. Саме це зумовлює та визначає рівень цивілізованості того чи іншого суспільства. Вони ж є у переважній більшості саме результатом творчої діяльності людини, оскільки стан і освіти, і культури зумовлюється рівнем розвитку науки. Наукова діяльність – це, безсумнівно, творчий процес.

Найбільш поширеним способом використання результатів інтелектуальної діяльності є використання їх для задоволення власних потреб у різноманітних речах, знаряддях праці, устаткуванні, естетичних і духовних потреб суспільства тощо. Запровадження науково-технічних досягнень у виробництво підвищує технічний рівень, продуктивність, ефективність, поліпшує безпеку праці. Суспільне виробництво знаходиться в постійній динаміці, воно безперервно потребує удосконалення, оскільки інакше не буде розвиватись.

Значний прибуток об’єкти інтелектуальної власності можуть давати як товар. Вони є предметом ліцензійних угод на право використання іншими, у тому числі зарубіжними фірмами. Торгівля ліцензіями – досить вигідний бізнес, який забезпечує власникам патентів солідну вигоду. Предметом торгівлі можуть бути і самі об’єкти інтелектуальної власності.

Тож очевидно, що значення і роль об’єктів інтелектуальної власності для соціально-економічного прогресу суспільства важко переоцінити, швидше навпаки. Там, де належним чином сприяють інтелектуальній діяльності, досягається високий рівень добробуту народу, зміцнюються морально-етичні засади суспільства.

Метою вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність ” є запобігання помилок у цивільних правовідносинах, які виникають між різними суб’єктами, як фізичними так і юридичними особами з приводу інтелектуальної власності, формування у студентів комплексного підходу до вирішення цивільно-правових проблем, у тому числі таких, де відсутні правові норми.

Предметом дисципліни є належним чином сприяти інтелектуальній діяльності, досягти високий рівень добробуту народу, зміцнити морально-етичні засади суспільства.

Завданням вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність»:

  • гармонійно застосовувати здобуті знання;

  • виявляти причини виникнення порушень у цивільно-правових відносинах з приводу інтелектуальної власності;

  • грамотно застосовувати норми цивільного законодавства;

  • виявляти причини виникнення порушень у цивільно-правових відносинах при застосуванні права інтелектуальної власності.

При викладанні дисципліни “Інтелектуальна власність” використовуються міжпредметні зв’язки з навчальними дисциплінами “Правознавство”, “Господарське законодавство”, “Цивільне право”.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку.

У процесі теоретичного та практичного навчання дві третини навчальної інформації засвоюється студентами самостійно, позааудиторно. Головним при самостійному опрацюванні курсу “Інтелектуальна власність” повинно бути вивчення літератури, рекомендованої у програмі. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також у домашніх умовах.