Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
92.16 Кб
Скачать

Контрольні питання

 1. Яким вимогам повинна відповідати готова продукція?

 2. За яких витрат формується первісна вартість готової продукції?

 3. За яким розрахунком обчислюється фактична собівартість випущеної із цеха на склад готова продукція?

 4. Які методи оцінки готової продукції можна застосовувати для розрахунку вартості вибувшої продукції?

 5. За якою оцінкою готова продукція відображається у балансі та як вона визначається?

 6. Поняття “собівартість реалізованої продукції”.

 7. Яким чином класифікуються доходи і витрати діяльності підприємства для цілей визначення фінансових результатів?

 8. На якому синтетичному рахунку визначається фінансовий результат діяльності підприємства?

 9. Які субрахунки відкриті до рахунку 79 “Фінансовий результат” для формування результатів?

 10. До витрат якого виду діяльності відносять платежі із податку на прибуток?

 11. Що означає перевищення обороту по кредиту над оборотом по дебету і навпаки на рахунку 79 “Фінансовий результат” ?

Тести

 1. Для обліку руху готової продукції застосовується рахунок:

а) 20 «Виробничі запаси»;

б) 26 «Готова продукція»;

в) 901 «Собівартість реалізованої продукції».

 1. Відвантаження готової продукції покупцям відображається записом:

а) Дт 377 Кт 701;

б) Дт 361 Кт 701;

в) Дт 361 Кт 26.

 1. На підставі акту виконаних робіт витрати списуються проводкою:

а) Дт 26 Кт 23;

б) Дт 903 Кт 23;

в) Дт 901 Кт 23.

 1. Інвентаризація готової продукції на складі здійснюється обовязково:

а) у випадках передбачених нормативними документами;

б) за вимогою одного із членів комісії;

в) за бажанням матеріально-відповідальної особи.

5. Доход від реалізації продукції є доходом від :

а) основної діяльності;

б) звичайної діяльності;

в) надзвичайної діяльності.

6. При визначенні результату від операційної діяльності зіставляються доходи і витрати:

а) від реалізації виробничих запасів;

б) від реалізації основних засобів;

в) від отримання та сплати відсотків за позики.

7. Рахунок 79 “ Фінансові результати” є:

а) номінальним;

б) балансовим;

в) розподільчим.

8. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як результат:

а) всієї діяльності підприємства;

б) виробничої діяльності підприємства;

в) фінансової та інвестиційної діяльності.

9. Використання прибутку протягом року відображається:

а) по дебету рахунку 443;

б) по кредиту рахунку 441;

в) по дебету рахунку 79

10. Податок на прибуток розрахований у декларації про прибуток в бухгалтерському обліку відображається:

а) коли є прибуток в бухгалтерському обліку;

б) незалежно чи є прибуток в бухгалтерському обліку;

в) взагалі не відображається.

11. При розрахунку фінансового результату зіставляється доход:

а) із ПДВ;

б) без ПДВ;

в) за вибором підприємства.

Бібліографічний список до практичного заняття [1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 45, 48, 49]

172