Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
92.16 Кб
Скачать

Завдання до практичного заняття

Завдання 14.1

Підприємство “Піктоль” здійснило операції з готовою продукцією протягом звітного місяця (таблиця 3.67):

Таблиця 3.67

Зміст господарських операцій

Кореспонд.

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

 1. Відвантажена ПП “Досуг” оплачені в минулому місяці по продажній вартості ( в т.ч. ПДВ):

- плити ПК 1,0 х 6,0 (122 шт. на 36600 грн. з ПДВ);

- плити ПК 1,5 х 5,8 (156 шт. на 62400 грн.з ПДВ);

Відображено розрахунки по ПДВ

?

?

?

 1. Відвантажені “Дніпробуд” без попередньої оплати по продажній вартості ( в т. ч. ПДВ):

- плити ПК 1,0 х 6,0 ( 162 шт. на 48600 грн з ПДВ.);

- плити ПК 1,5 х 5,8 ( 135 шт. на 54000 грн. з ПДВ);

Відображено розрахунки по ПДВ

?

?

?

 1. Передані безкоштовно дитячому комбінату на ремонт стелі і списані за фактичною собівартістю :

- плити ПК 1,0 х 6,0 ( 5шт на 1300 грн.);

- плити ПК 1,5 х 5,8 ( 2 шт. на 600 грн.);

Відображено розрахунки по ПДВ на вартість переданих плит виходячи із звичайної ціни:

(плит ПК 1,0 х 6,0 - по 250 грн/шт.);

- плити ПК 1,5 х 5,8 - по 333 грн./шт.);)

?

?

?

?

 1. Відвантажені по продажній вартості без попередньої оплати ВАТ “Важмаш”

- плити ПК 1,0 х 6,0 (30 шт. на 9900 грн. з ПДВ);

- плити ПК 1,5 х 5,8 ( 15 шт. на 60000 грн. з ПДВ);

Відображено розрахунки по ПДВ

?

?

?

Необхідно:

 1. Скласти бухгалтерські проводки по наведених операціях.

 2. Заповнити журнал № 6 (Додаток П).

Завдання 14.2

По результатах діяльності у звітному періоді ВАТ “Сталь” отримало доходи та витрати, які були списані у встановленому порядку для визначення фінансового результату (таблиця 3.68):

Таблиця 3.68

Зміст фінансово-господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

2

3

4

1.

701

791

589740

2.

791

92

14600

3.

746

793

3000

4.

793

976

14700

5.

791

93

25800

6.

791

948

6160

7.

791

901

496800

8.

731

792

30500

9.

792

951

12400

10.

791

947

450

11.

791

943

34800

12

793

972

145600

13.

742

793

160000

14.

793

981

24690

15.

791

949

48260

16.

712

791

45200

Необхідно:

 1. Скласти зміст наведених бухгалтерських записів.

 2. Визначити фінансовий результат від різних видів діяльності.

 3. Заповнити Журнал № 7 (Додаток Р).

Завдання 14.3

Для визначення фінансового результату бухгалтер ТОВ “Ліга” списав доходи і витрати звітного періоду на субрахунки до рахунку 79 “Фінансовий результат”:

1. Списані доходи від реалізації (всі суми з ПДВ): комплектуючих виробів - продукції власного виробництва за договірною вартістю 486000 грн.; автомобіля, що не використовується в господарській діяльності -84600 грн.; запасних частин, які не потрібні для господарських процесів за 14400 грн.;

2. Списані доходи від ліквідації приміщення на суму 4300 грн.;

3. Списана собівартість реалізованих комплектуючих - 320800 грн.;

4. Списані витрати пов’язані з реалізацією автомобіля: (первісна вартість автомобіля – 97000 грн., знос – 23400 грн.), інші витрати – 7400 грн.;

5. Списана собівартість запасних частин – 12000 грн.;

6. Списані витрати на ліквідацію приміщення:(первісна вартість будівлі – 235000 грн., знос на час ліквідації – 234000 грн.), інші витрати -3200 грн.

7. Списана собівартість переданих безкоштовно до дитячого комбінату меблі, що були в експлуатації (первісна вартість меблів – 4500 грн., знос на дату передачі – 1800 грн.) та витрати на їх доставку – 200 грн.;

Необхідно:

 1. Списати доходи і витрати на відповідні субрахунки рахунку 79 “Фінансовий результат”

 2. Визначити результат від різних видів діяльності підприємства на субрахунках до рахунку 79 “Фінансовий результат” та загальний результат діяльності підприємства.