Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

Завдання для працівників бухгалтерії постачальників запасів і послуг

  1. Скласти первинні документи на відпуск комплектуючих підприємству

ТОВ «Рівас» (таблиця 7,8):

а) товарно-транспортні накладні №№ 048214, 62590 і накладні до них на відпуск матеріалів на сторону №№ 120, 98;

б) накладну № 112;

в) рахунки №№ 126, 95

Таблиця 8

Вихідні дані для заповнення первинних документів на відпуск виробничих запасів та послуг тов « Рівас» у жовтні 20__р.

з/п

Реквізити

Дніпропетровський механічний завод

Донецький механічний завод

Сімферопольський механічний завод

Автотранспортне підприємство

1128

Автотранспортне підприємство

1032

Документ

Накладна № 120 від 09.10.20__р.

(по ТТН № 048214)

Накладна № 98 від 10.10.20__р.

( по ТТН № 62590)

Накладна № 112

від 15.10.20__р.

Рахунок № 126

від 11.10.20__р.

Рахунок № 95 від 12.10.20__р.

Підстава

Договір № 32 від 09.09.20__р.

Договір № 44 від 15.09.20__р.

Договір № 134

від 01.10.20__р.

Договір № 38

від 28.08.20__р.

Договір № 46 від 15.09.20__р.

Відвантажив

Котов А.П.

Рогова Т.І.

Осипова М.І.

-

-

Одержав

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

-

-

Умови постачання

Без попередньої оплати

Без попередньої

оплати

Без попередньої

оплати

-

-

Реквізити постачальника

-

-

-

ЕДРПОУ 26864316 р/р 11824189355126 в АКБ «Південний» м. Дніпропетровську МФО 323020 ІПН 383142618022

№ свідоцтва 48334414

ЕДРПОУ 11428625 р/р 2641840255341 в КБ «Приватбанк»

м. Дніпропетровську МФО 305299

ІПН 284451266784 № свідоцтва 53242466

Рахунок склав

-

-

-

Ніконенко С.В.

Сердешна Я.В.

3. Посадові інструкції посадова інструкція головного бухгалтера (витяг)

1. Загальні положення

Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.

2. Завдання та обов'язки

Головний бухгалтер:

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013