Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

5. Етап.

П’ятий етап є заключним при проведенні ділової гри. На цьому етапі проводяться підсумки роботи всіх учасників гри.

Підсумки гри підводяться колегіально організатором та головним бухгалтерам імітованого підприємства.

На кожний етап відведено аудиторного часу:

І етап – 15 хв.

ІІ етап – 20 хв.

ІІІ етап – 80 хв.

ІVетап – 20 хв.

Vетап – 30 хв.

Ділова гра є складовою наскрізного завдання для навчальної практики з дисципліни «Бухгалтерський облік» та імітує діяльність працівників, які здійснюють організацію документообороту з надходження та вибуття виробничих запасів. Виконуючи завдання студенти застосовують отримані теоретичні знання і набувають вмінь та навичок з оформлення первинних документів з руху виробничих запасів, систематизації та узагальнення інформації про їх надходження і вибуття, застосування методів та методології з обліку запасів у відповідності із національними положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. Учасники гри імітують взаємовідносини між покупцем (ТОВ «Рівас») і постачальниками запасів і послуг (рис. 1).

Склад виробничих запасів №1

Постачальники:

  1. Дніпропетровський механічний завод

  2. Донецький механічний завод

  3. Сімферопольський механічний завод

  4. Автотранспортне підприємство АГП № 1032

  5. Автотранспортне підприємство АГП №1128

Frame5

Склади виробничих запасів постачальників

Бухгалтерії постачальників

Цех основного виробництва

(збиральний цех)

Бухгалтерія покупця

Рис. 1. Схема взаємозв’язку структурних підрозділів за операціями придбання та відпустку комплектуючих

2.Індивідуальні завдання для учасників гри

Завдання для працівників ТОВ «Рівас»

Для забезпечення документообороту з руху виробничих запасів формуються первинні документи і покупцем, і постачальниками. При виконанні завдань з оформлення документів за операціями з комплектуючими, необхідно дотримуватись послідовності руху запасів наведеному на рисунку 2.

Відпуск комплектуючих (внутрішнє переміщення)

Лімітно-забірна картка (форма № М-8)

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11)

Журнал 5 за кредитом рахунків 20,22,23,24,25,26,28,39,65,66 класу 9

Журнал 3, відомості аналітичного обліку за кредитом рахунків 16,17,34,36,37,38,51,52,53,54,55,61,62,63,64,67,6869

Оприбутковані запаси

Прибутковий ордер (форма № М-4

Товарно-транспортна накладна (форма № 1-ТН)

Акт про приймання матеріалів (форма № М-7)

Складський облік

Картка складського обліку комплектуючих (форма № М-12)

Залишки матеріалів на складі

Відомості обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14)

Матеріальний звіт (форма № М-19)

Рис.2. Документообіг за операціями із комплектуючими

1. Завдання головному бухгалтеру

  1. Організовувати роботу відділів бухгалтерії.

  2. Надавати методичну допомогу в роботі структурних підрозділів.

  3. Здійснювати поточний контроль за

- достовірним відображенням руху грошових коштів у касі;

- сум відшкодування витрат на відрядження;

- дотриманням строків надання звітів про використання коштів;

- строками повернення невикористаних грошових коштів підзвітними особами.

4. Разом з керівником підприємства визначає та обґрунтовує критерії оцінювання роботи кожного учасника ділової гри.

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013