Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

1. Етап

Організатор гри проводить інструктаж:

 • ставить мету, цілі і завдання гри;

 • розкриває зміст гри, її правила;

 • визначає склад учасників;

 • визначає їх роль у досягненні поставлених цілей і рішенні завдань;

 • роз’яснює систему заохочень і штрафів;

 • встановлює регламент гри та час на проведення кожного етапу;

 • призначає учасників на певні посади;

 • пояснює місце, роль і обов’язки кожного учасника;

 • наводить перелік довідкової та учбової літератури, нормативних та інструктивних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи учасників групи.

2. Етап

На даному етапі перевіряється ступінь теоретичної підготовки учасників гри шляхом обговорення підготовлених кожною підгрупою проблемних питань за темою ділової гри:

 • основних положень законодавчих, нормативних і інструктивних матеріалів з обліку запасів шляхом обговорення проблемних питань;

 • порядку оформлення операцій з надходження та видачі запасів, оформлення розпорядчих документів;

 • заповнення первинних документів з руху запасів;

 • порядок формування інформації в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, відображення інформації у фінансовій звітності;

 • розуміння завдань визначених посадовими інструкціями для кожного учасника групи.

3. Етап

Третій етап передбачає безпосереднє виконання усіма учасниками ділової гри функціональних обов’язків посадових осіб імітованого підприємства:

 • складання первинних документів;

 • реєстрацію документів;

 • обробку, систематизацію та накопичення інформації в облікових регістрах.

Робота проводиться під контролем умовного головного бухгалтера та організатора гри, які координують дії кожного учасника, слідкують за послідовністю їх дій, достовірністю відображення інформації в облікових документах та правильністю оформлення і надають відповідну консультацію.

4. Етап.

Даний етап передбачає перевірку виконання кожним учасником поставленого перед ним завдання:

 • дотримання послідовності заповнення первинних документів: обробки, достовірного і повного відображення в них основних реквізитів, кількісних та якісних показників обліку;

 • дотримання вимог до виправлення помилок;

 • послідовності формування інформації в регістрах аналітичного і синтетичного обліку

Головний бухгалтер імітованого підприємства ТОВ «Рівас» перевіряє виконання бухгалтерської роботи учасниками гри імітованого підприємства .

Перевірка проводиться в такому порядку:

 • перевірка вміння застосовувати основні положення законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів;

 • наявності та відповідності вимогам оформлення первинних документів;

 • дотримання вимог щодо формування первісної вартості запасів та собівартості їх списання у відповідності з обліковою політикою;

 • наявності та відповідності вимогам оформлених матеріального звіту завідувачем складу;

 • достовірності і повноти записів в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку;

 • дотримання вимог щодо заповнення журналу 5

 • взаємозв’язку записів в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку;

 • дотримання правил виправлення помилок.

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013