Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013 / Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

Критерії оцінки порушень і консультацій

з/п

Характер порушень

Розмір штрафу

(бали)

1

Неправильне виконання облікових операцій

від 1 до 2

2

Недостатнє володіння основними положеннями законодавчих і нормативних документів

від 0,5 до 2

3

Арифметична (ні) помилка (ки)

від 0,2 до 1

4

Недостатня ініціативність

від 0,5 до 1

5

Помилки при оформленні документів

від 0,5 до 3

6

Штрафи за кожну отриману консультацію

від 0,5 до 1

Оцінювання роботи учасників гри імітованих підприємств визначають та обґрунтовують організатор та головний бухгалтер підприємства ТОВ «Рівас» з врахуванням зауважень працівників, які приймають документи в роботу.

Результати оцінювання роботи учасника за кожним етапом заносяться в таблицю по визначенню підсумку балів за участь в роботі.

5. Література

 1. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шуленова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник: 2-ге видання доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2001 – 576 с.

 2. Даньків й. Я., Остапюк М.Я. “Бухгалтерський облік” // Підручник. Затверджено МОН. – К., 2007. – 469с.

 3. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Бухгалтерський облік у схемах і таблицях” Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.

 4. Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежненко Л.І.. Примаченко О.Л., Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 217 с.

 5. Кім Г.Г., Сопко В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Лишиленко А.В.: “Бухгалтерский учет" .2-е издание.//Учебник утвержден МОН Украины.- К.: ЦУЛ, 2006.-712с.

 7. Лень В.С. “Бухгалтерський облік в Україні”: нормативна та методична база // Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2004-398с.

 8. Лень В.С. “Бухгалтерський облік в Україні: основи теорії та практики” // Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К. : ЦУЛ, 2006.- 576с.

 9. Лишиленко О. В, “Бухгалтерський облік” 2-ге видання // Підручнік затверджено МОН України.- К.: ЦУЛ, 2006.- 632с.

 10. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Торсінг, 2002.-291 с.

 11. Нестеренко Ж. К. “Бухгалтерський облік промислових підприємств”. // Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – УК.: ЦУЛ, 2005.-312с.

 12. Сопко В.В. “Бухгалтерський облік: первинні та їх заповнення” // Навч. пос. Рекомендовано МОН України.-К.: ЦУЛ, 2006/- 480c/

 13. Сук Л.К., Сук П.Л. “Бухгалтерський облік” // Навч. пос. – 2-ге вид., перероб.і доп. Рекомендовано МОН. – К., 2008. – 507с.

 14. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік, Навчальний посіб. – К.: "Знання", 2005р. - 471с.

Періодичні часописи

Спеціалізовані періодичні видання: «Баланс», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерская неделя», «Бізнес- бухгалтерія», «Бухгалтерський облік і аудит»

Соседние файлы в папке Бухгалтерський облік Ділова гра Ден. 2013