Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
78
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

Умовна вартість 1 машино-зміни експлуатації виробничого транспорту при бурінні геологорозвідувальних свердловин, а також при монтажі, демонтажі та переміщенні бурових установок

Серед-

Норма

В т о м у ч и с л і, грн.

ній

основ-

Відра-

М а р к а

них

хуван-

Мате-

пробіг,

витрат

Заро-

ня

ріальні

т р а н с п о р т н о г о

на 1

бітна

Амор-

км /

маши-

на

витра-

тизація

з а с о б у

маши-

но-

плата

соці-

ти

но-

зміну,

альні

зміну

грн.

заходи

1

2

3

4

5

6

7

1. Автомобіль ЗІЛ-131 (при

ударно-канатному бурінні)

50

27,39

7,41

2,74

14,90

2,34

2. Автомобіль ЗІЛ-131 (при

бурінні з гідротранспор-

том керна

75

33,63

7,41

2,74

21,14

2,34

3. Автомобіль ЗІЛ-131 (при

бурінні установкою ЗІФ-

1200МР)

100

44,80

7,41

2,74

32,13

2,52

4. Трактор Т-130 (для мон-

тажу, демонтажу та пере-

міщення установки ЗІФ-

1200МР)

-

112,04

11,50

4,25

78,09

18,20

5. Трактор ДТ-75 (для мон-

тажу, демонтажу та пере-

міщення ударно-канатної

установки УГБ-3УК)

-

58,53

10,35

3,83

28,00

16,35

Т а б л и ц я 12. 22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 13 БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН