Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
54
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
55.81 Кб
Скачать

178

6. БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН КОМПЛЕКСАМИ

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ З ГІДРОТРАНСПОРТОМ КЕРНА

6.1. Кошторисні норми цього підрозділу стосуються буріння геологорозвіду- вальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна (КГК), яке здійснюється із застосуванням сталевих і легкосплавних бурильних труб самохідними буровими установками з рухомим обертачем, а також - монтажу, демонтажу та перевезень бурових установок при бурінні свердловин цим способом.

6.2. Кошторисних норм цього підрозділу стосуються також загальні положення, не передбачені в ньому і викладені в підрозділі 3 для обертального механічного буріння.

6.3. При розрахунках витрат на допоміжні операції, що супроводжують буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна, слід користуватися нормами підрозділу 4 цього розділу Збірника.

6.4. Для матеріально-технічного забезпечення буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна передбачено використання автомобільного транспорту, а при монтажі, демонтажі та переміщенні бурових установок - автомобільного і тракторного транспорту.

6.5. Нормами цього підрозділу Збірника не враховані та розраховуються додатково витрати на ліквідаційний тампонаж свердловин, які пробурено комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна, а також - на вивезення керна з місця буріння свердловин.

6.6. Норми часу на буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна наведено в таблиці 6.1, норми витрат праці інженерно-технічних працівників і робітників - у таблиці 6.2, норми витрат породоруйнуючого інструменту, паливно-мастильних та інших матеріалів - відповідно в таблицях 6.3, 6.4 та 6.5.

6.7. Норми зносу (витрат) бурильних труб при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна наведено в таблиці 6.6, а норми зносу бурового інструменту та інших предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, - в таблицях 6.7 і 6.8.

6.8. Перелік і кількість одиниць у комплекті бурового устаткування та інших предметів, що відносяться до основних виробничих засобів, при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна самохідною буровою установкою УРБ-2А-2ГК наведено в таблиці 6.9. Витрати за статтями “Амортизація” та “Послуги” розраховуються згідно з положеннями, викладеними в пунктах 2.11 та 2.12 цього розділу Збірника.

6.9. Нормативний річний фонд робочого часу становить 909, 602 або 301

зміни. Проектний річний фонд робочого часу обгрунтовується, виходячи з конкретних умов виробництва, організації та обсягу робіт.

6.10. Нормалізовані організаційно-технічні та технологічні умови буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна:

а) діаметр буріння до 92 мм;

б) категорії буримості зв’язних гірських порід I - VI (див. додаток 1); вартість буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна у гірських породах більш високих категорій буримості визначається прямими розрахунками за тимчасовими нормами часу;

в) свердловини вертикальні глибиною до 350 м.

6.11. У разі буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна у незв’язних гірських породах до норм часу, наведених у таблиці 6.1, застосовуються такі поправочні коефіцієнти: а) при бурінні в пісках - 1,1; б) при бурінні валунно-галечних утворень - 1,4.

6.12. За номінальною глибиною свердловини при бурінні комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна поділяються на дві розрахункові групи: 0 - 100 м (до глибини 110 м) та 0 - 300 м (від 111 м до 315 м). Для розрахунку витрат часу свердловини групуються за глибинами в інтервалах: 0 - 50 м (до глибини 75 м); 0 - 100 м (від 76 м до 149 м); 0 - 200 м (від 150 м до 249 м) та 0 - 300 м (від 250 м).

6.13. Норми витрат виробничого автомобільного транспорту при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна становлять: для свердловин глибиною 0-100 м - 1,33 машино-зміни на 1 верстато-зміну буріння; для свердловин глибиною 0-300 м - 1,50 машино-зміни на 1 верстато-зміну буріння. Наведеними нормами враховано транспорт (автоцистерна) для перевезення промивальної рідини (води) на свердловину. Витрати води та інших матеріалів для приготування промивальної рідини, а також тип автомобілів (автоцистерн), умови експлуатації, середньозмінний пробіг обгрунтовуються проектом.

6.14. Склад (зміст) робіт при обертальному механічному бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна: підготовка до забурювання; поглиблення свердловини; нарощування бурильної колони; прокачування промивної системи до повного виносу кернового матеріалу та шламу; підіймання й спускання колони бурильних труб; заміна бурової коронки; щозмінне технічне обслуговування бурового та допоміжного устаткування; очищення керноприймального пристрою від шламу; укладання керна в кернові ящики; ведення геологічної та технічної документації; вивчення керна та складання геологічного розрізу свердловини.

Т а б л и ц я 6. 1

НОРМИ ЧАСУ НА КОЛОНКОВЕ БУРІННЯ

геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

верстато-змін на 100 м свердловини

Но-

Інтервал

К а т е г о р і я б у р и м о с т і г і р с ь к и х п о р і д

мер

глибин

ряд-

свердло-

I

II

III

IV

V

VI

ка

вини, м

1

2

3

4

5

6

7

8

1

50

0,50

1,00

1,47

1,96

2,46

2,94

2

100

1,17

1,67

2,16

2,64

3,14

3,62

3

200

1,79

2,29

2,77

3,26

3,76

4,24

4

300

2,96

3,46

3,94

4,43

4,93

5,41

Т а б л и ц я 6. 2

НОРМИ ВИТРАТ ПРАЦІ ІТП І РОБІТНИКІВ

на буріння геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

людино-днів на 1 верстато-зміну

Тарифний

Річний фонд робочого часу,

Найменування посад

верстато-змін

розряд

906

604

302

1

2

3

4

5

ІТП:

1. Начальник дільниці

0,07

0,07

0,07

2. Інженер по бурових роботах

0,15

0,15

0,15

3. Інженер-механік

0,20

0,20

0,20

4. Геолог І категорії

0,82

0,82

0,82

5. Технік-геолог І категорії

1,00

1,00

1,00

6. Буровий майстер І категорії

0,33

0,50

1,00

Р А З О М :

2,57

2,74

3,24

П р о д о в ж е н н я т а б л и ц і 6. 2

Тарифний

Річний фонд робочого часу,

Найменування посад

верстато-змін

розряд

906

604

302

1

2

3

4

5

Робітники:

7. Машиніст бурової установки

5

1,00

1,00

1,00

8. Перший помічник машиніста

бурової установки

4

1,00

1,00

1,00

9. Другий помічник машиніста

бурової установки

4

1,00

1,00

1,00

10. Водій 2 класу

0,20

0,20

0,20

Р А З О М :

3,20

3,20

3,20

Т а б л и ц я 6. 3

НОРМИ ВИТРАТ ПОРОДОРУЙНУЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

(твердосплавних коронок) при бурінні свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

штук на 100 м свердловини

К а т е г о р і я б у р и м о с т і г і р с ь к и х п о р і д

I - II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

5

0,25

0,50

0,80

1,00

1,80

Т а б л и ц я 6. 4

НОРМИ ВИТРАТ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

на 1 верстато-зміну

Номер

Н а й м е н у в а н н я

Одиниця

Група свердловин за глибиною, м

рядка

м а т е р і а л і в

виміру

100

300

1

2

3

4

5

1

Бензин

л

80

100

2

Мастила

кг

4

5

3

Обтиральні матеріали

кг

0,3

0,3

Т а б л и ц я 6. 5

НОРМИ ВИТРАТ ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

на 100 верстато-змін

Номер

Н а й м е н у в а н н я

Оди-ниця

Група свердловин за глибиною, м

рядка

м а т е р і а л і в

виміру

100

300

1

2

3

4

5

1

Болти з гайками

кг

1,0

1,3

2

Б’язь для мішечків

м

6

6

3

Дріт в’язальний

кг

20

20

4

Лампочки електричні

шт.

5

5

5

Мотузка прядив’яна

кг

0,5

0,5

6

Пас клиноподібний

шт.

3

3

7

Рукав керновідводний

м

4

4

8

Сальникова набивка

кг

6

6

9

Сталь покрівельна

кг

1

1

10

Стрічка ізоляційна

кг

0,2

0,2

11

Цв’яхи різні

кг

5

5

12

Щланг всмоктуючий

м

0,6

0,6

13

Шланг нагнітальний

м

1,5

1,5

14

Шпагат

кг

0,3

0,3

Норми витрат сталевого канату (в метрах на 100 верстато-змін) становлять для груп свердловин за глибиною, м: 100 - 23; 300 - 35.

Норма витрат кернових ящиків на 1 м буріння становить 0,25.

Т а б л и ц я 6. 6

НОРМИ ВИТРАТ (ЗНОСУ) БУРИЛЬНИХ ТРУБ

при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

метрів на 1 верстато-зміну

Глибина

Категорія буримості гірських порід

ряд-

свердловини,

I - III

IV

V

VI

ка

м

1

2

3

4

5

6

1

50

0,040

0,056

0,071

0,102

2

100

0,084

0,114

0,140

0,182

3

200

0,166

0,224

0,267

0,340

4

300

0,249

0,339

0,388

0,497

Примітка до таблиці 6.6: для перерахунку норм витрат бурильних труб з лінійних одиниць у вагові одиниці (кГ на 1 верстато-зміну) до норм таблиці 6.6 застосовуються такі коефіцієнти: сталеві бурильні труби ТБДС-73 - коефіцієнт 11,8; легкосплавні бурильні труби ТБДЛ-73 - коефіцієнт 6,17.

Т а б л и ц я 6. 7

НОРМИ ЗНОСУ БУРОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплексами технічних засобів з гідротранспортом керна

штук на 100 верстато-змін

Н а й м е н у в а н н я

Марка, тип або

Кількість

Норма

модель

у

зносу,

і н с т р у м е н т у

(стандарт)

комплекті

%

1

2

3

4

1. Елеватор

С 35.03.000

1

11

2. Сальник

С 35.02.000

1

23

Труби та їхні з’єднання:

3. Керноприймальна труба

БІ 109.337.000

2

10

4. Компенсатор

БІ 159.252.000

3

10

5. Корпус

БІ 109.252.000

10

10

6. Патрубок

БІ 109.337.030

3

10

7. Проставка

ПР 1000

10

10

8. Труби з ніпелями, d = 108 мм

2

10

9. Труби колонкові, d = 73 мм

2

10

Приладдя для труб:

10. Від’єднувальний перехідник

1

15

11. Затискач канатний

6

50

12. Ключ 73/89 мм

БІ 179.214.000

2

20

13. Ключ відбійний, d = 63 мм

БІ 179.215.000

1

20

14. Ключ шарнірний, d = 89/73 мм

БІ 179.73/89.00А

2

20

15. Коуші для канату

17

60

16. Опора для монтажу колонко-

вого набору

1

4

17. Перехідник

БІ 149.1004

1

100

18. Підкладна вилка

1

60

19. Серга підйомна

1

60

20. Скоба

1

10

21. Трубні перехідники

2

100

22. Хомути шарнірні для буриль-

них труб, d = 89 мм

ГОСТ-6669-53

2

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 13 БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН