Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
84
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
139.78 Кб
Скачать

77

Д о д а т о к 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА БУРИМІСТЮ

для обертального механічного буріння свердловин із застосуванням коронок і доліт

Кате-

горія

Гірські породи, типові для кожної категорії

порід

1

2

I

Торф, рослинний шар без деревного і чагарникового коріння; п у х к і: лес,

піски (не пливуни), супіски без гальки та щебеню; мул вологий і мулисті

грунти; суглинки лесовидні; трепел; крейда слабка

II

Торф та рослинний шар з деревним і чагарниковим корінням або з незнач-

ними домішками мілкої (до 3 см) гальки та щебеню; супіски та суглинки

з домішками до 20 % мілкої (до 3 см) гальки або щебеню; піски щільні;

суглинок щільний; лес; мергель пухкий, пливун без напору; лід; глини

середньої щільності (стрічкові та пластичні); крейда; діатоміт; кам’яна

сіль (галіт); націло каолінізовані продукти вивітрювання вивержених і

метаморфізованих порід; залізна руда вохриста

III

Суглинки та супіски з домішками понад 20 % мілкої (до 3 см) гальки або щебеню; лес щільний, дресва; пливун напірний; глини з частими

прошарками (до 5 см) слабозцементованих пісковиків і мергелів, щільні,

мергелисті, загіпсовані, піскуваті; алевроліти глинисті слабозцементовані;

пісковики, слабозцементовані глинистим і вапняковим цементом; мергель;

вапняк-черепашник; крейда щільна; магнезит; гіпс тонкокристалічний,

вивітрілий; кам’яне вугілля слабке; буре вугілля; сланці талькові зруйно-

вані усіх різновидів; марганцева руда; залізна руда окислена, пухка; бок-

сити глинисті

IV

Галечник, який складається з мілкої гальки осадочних порід; мерзлі водо-

носні піски, мул, торф; алевроліти щільні глинисті; пісковики глинисті;

мергель щільний; нещільні вапняки та доломіти; магнезит щільний; пори-

сті вапняки, туфи; опоки глинисті; гіпс кристалічний; ангідрит; калійні солі; кам’яне вугілля середньої твердості; буре вугілля міцне; каолін (первинний); сланці глинисті, піщано-глинисті, горючі, вуглисті, алевролі-

тові; серпентиніти (змійовики) сильно вивітрілі та отальковані; нещільні

скарни хлоритового і амфібол-слюдистого складу; апатит кристалічний;

сильно вивітрілі дуніти, перидотити; кімберліти, що їх торкнулося вивіт-

рювання; мартитові та їм подібні руди, сильно вивітрілі; залізна руда м’яка в’язка; боксити

Продовження додатку 1

Кате-

горія

Гірські породи, типові для кожної категорії

порід

1

2

V

Галечно-щебенисті грунти; галечник мерзлий, зв’язаний глинистим або

піщано-глинистим матеріалом з льодяними прошарками; м е р з л і :

пісок крупнозернистий і дресва, мул щільний, глина піскувата, пісковики

на вапняному та залізистому цементі; алевроліти; аргіліти; глини аргілі-

топодібні, дуже щільні, щільні сильно піскуваті; конгломерати осадочних

порід на піщано-глинистому або іншому пористому цементі; вапняки;

мармур; доломіти мергелисті; ангідрит дуже щільний; опоки пористі

вивітрілі; кам’яне вугілля тверде; антрацит, фосфорити жовнові; сланці

глинисто-слюдяні, слюдяні, тальково-хлоритові, хлоритові, хлоритово-

глинисті, серицитові; серпентиніти (змійовики); вивітрілі альбітофіри,

кератофіри; туфи серпентинізовані вулканічні; дуніти, що їх торкнулося

вивітрювання; кімберліти брекчієвидні; мартитові та їм подібні руди,

нещільні

VI

Ангідрити щільні, забруднені туфогенним матеріалом; глини щільні мерзлі; глини щільні з прошарками доломітів і сидеритів; конгломерат

осадочних порід на вапняному цементі; пісковики польовошпатові, квар-

цово-вапнясті; алевроліти з включеннями кварцу; вапняки щільні доломі-

тизовані, скарновані; доломіти щільні; опоки; сланці глинисті, кварцово-

серицитові, кварцово-слюдяні, кварцово-хлоритові, кварцово-хлорито-

серицитові, покрівельні; хлоритизовані та розсланцьовані альбітофіри,

кератофіри та порфірити; габро; аргіліти слабко окременілі; дуніти, яких

не торкнулося вивітрювання; перидотити, що їх торкнулося вивітрювання;

амфіболіти; піроксеніти крупнокристалічні; тальково-карбонатні породи;

апатити, скарни епідото-кальцитові; колчедан сипучий; бурі залізняки

ніздрюваті; гематито-мартитові руди; сидерити

VII

Аргіліти окременілі, галечник вивержених і метаморфічних порід (річник);

щебінь мілкий без валунів; конгломерати з галькою (до 50 %) виверже-

них порід на піщано-глинистому цементі; конгломерати осадочних порід на кременистому цементі; пісковики кварцові; доломіти дуже щільні; окварцьовані польовошпатові пісковики, вапняки; каолін агальматоліто-вий; опоки міцні, щільні; фосфоритова плита; сланці слабко окременілі, амфібол-магнетитові, кумінгтонітові, роговообманкові, хлорито-рогово-обманкові; слабко розсланцьовані альбітофіри, кератофіри, порфіри, пор-фірити, діабазові туфи; порфіри, порфірити; крупно- та середньозернисті, що їх торкнулося вивітрювання, граніти, сієніти, діорити, габро та інші вивержені породи; піроксеніти; кімберліти базальтовидні; скарни кальци-товміщуючі авгіто-гранатові; кварци пористі (тріщинуваті, ніздрюваті,

Продовження додатку 1

Кате-

горія

Гірські породи, типові для кожної категорії

порід

1

2

вохристі); бурі залізняки ніздрюваті пористі; хроміти; сульфідні руди; мартито-сидеритові та гематитові руди, амфібол-магнетитові руди

VIII

Аргіліти кременисті, конгломерати вивержених порід на вапняковому

цементі; доломіти окварцьовані; окременілі вапняки та доломіти; фосфо-

рити щільні пластові; сланці окременілі: кварцово-хлоритові, кварцово-

серицитові, кварцово-хлорито-епідотові, слюдяні; гнейси; середньозерни-

сті альбітофіри та кератофіри; базальти вивітрілі; діабази; порфіри та порфірити; андезити; діорити, невивітрілі лабрадорити; перидотити;

дрібнозернисті, що їх торкнулося вивітрювання, граніти, сієніти, габро;

граніто-гнейси, пегматити, кварцово-турмалінові породи, що їх торкнулося

вивітрювання; скарни крупно- та середньозернисті кристалічні авгіто-

гранатові, авгіто-епідотові; епідозити; кварцово-карбонатні та кварцово-

баритові породи; бурі залізняки пористі; гідрогематитові руди щільні;

кварцити гематитові, магнетитові; колчедан щільний; боксити діаспорові

IX

Базальти; конгломерати вивержених порід на кременистому цементі; вап-

няки карстові; кременисті пісковики, вапняки; доломіти кременисті; фос-

форити пластові окременілі; сланці кременисті; кварцити магнетитові та

гематитові тонкосмугасті, щільні мартито-магнетитові; роговики амфібол-

магнетитові та серицитизовані; альбітофіри та кератофіри; трахіти; пор-фіри окварцьовані; діабази тонкокристалічні, туфи окременілі, ороговико-

вані; ліпарити та мікрограніти, що їх торкнулося вивітрювання; крупно-

та середньозернисті граніти, граніто-гнейси, гранодіорити; сієніти; габро-

норити; пегматити; березити; скарни дрібнокристалічні авгіто-епідото-

гранатові, датоліто-гранато-геденбергітові; скарни крупнозернисті, гранатові; окварцьований амфіболіт, колчедан; кварцово-турмалінові

породи, що їх не торкнулося вивітрювання; бурі залізняки щільні; кварци

зі значною кількістю колчедану; барити щільні

X

Валунно-галечні утворення вивержених і метаморфізованих порід; піско-

вики кварцеві зливні; джеспіліти, що їх торкнулося вивітрювання; фос-

фатно-кременисті породи; кварцити нерівномірнозернисті та роговики з

вкрапленістю сульфідів; кварцеві альбітофіри та кератофіри; ліпарити;

дрібнозернисті граніти, граніто-гнейси та гранодіорити; мікрограніти;

пегматити щільні кварцові; скарни дрібнозернисті гранатові, датоліто-

гранатові; магнетитові та мартитові руди, щільні, з прошарками роговиків;

Продовження додатку 1

Кате-

горія

Гірські породи, типові для кожної категорії

порід

1

2

бурі залізняки окременілі, кварц жильний; порфірити сильно окварцьовані

та ороговиковані

XI

Альбітофіри дрібнозернисті, ороговиковані; джеспіліти, що їх не торкну-

лося вивітрювання; сланці яшмовидні кременисті; кварцити; роговики

залізисті, дуже тверді; кварц щільний; корундові породи; джеспіліти

гематито-мартитові та гематито-магнетитові

XII

Монолітно-зливні джеспіліти, кремінь, яшми, роговики, кварцити егіринові та корундові породи, що їх не торкнулося вивітрювання

Д о д а т о к 2

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД

ЗА БУРИМІСТЮ

для буріння свердловин із застосуванням шнеків

Кате-

горія

Т и п о в і п р е д с т а в н и к и г і р с ь к и х п о р і д

гірської

д л я к о ж н о ї к а т е г о р і ї

породи

1

2

I

Рослинний шар і торф з незначними домішками гальки та гравію, мулисті

грунти. Лесовидні пухкі суглинки, пухкий лес, трепел

II

Пухкі піски та піщано-глинисті грунти з домішками (до 10 %) дрібної

гальки та гравію. Глини стрічкові, пластичні, піщані. Діатоміт. Сажі

III

Піщано-глинисті грунти з домішками (10 - 30 %) дрібної гальки, щебеню

та гравію. Пухкі мергелі, щільні глини та суглинки, лес і слабка крейда,

що злежалася. Сухий пісок, вугілля буре, пливуни

IV

Піщано-глинисті грунти зі значними (понад 30 %) домішками гальки та

щебеню. Щільні в’язкі глини, валунні глини, каолін. Пористі вапняки-

черепашники, щільна крейда, гіпс, боксити, ангідрит, фосфорити, опока,

кам’яна сіль, кам’яне вугілля. Мерзлі грунти: пісок, мул, торф, суглинки

V

Мерзлі глини аргілітоподібні, дуже щільні; глинисті пісковики щільні;

крупнозернистий пісковик з домішками галечника. Щільний мул і дресва

з льодовими прошарками. Лід

VI

Мерзлі: галечники, зв’язані глинистим або піщано-глинистим матеріа-

лом; щільні глини з включеннями доломітів і сидеритів;

глини щільні. Валунно-галечні утворення

Д о д а т о к 3

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА БУРИМІСТЮ

для ударно-канатного буріння при розвідці розсипних родовищ

Кате-

горія

Г і р с ь к і п о р о д и, т и п о в і д л я к о ж н о ї к а т е г о р і ї

породи

1

2

І

Рослинний шар і пухкі піски; торф і рослинний шар з домішкою глини

та піску; чорнозем нормальної вологості; стійкі слабкозцементовані

піски (непливунні) та пухкі піщано-глинисті грунти (супіски) без гальки

та щебеню; пухкий лес; водоносні мули та болотні грунти, що не дають

пробки

ІІ

Незв’язані дрібногалечні та піщано-глинисті грунти; стійкі піски та

супіски, зв’язані глиною, з незначними домішками гальки та щебеню, не

зв’язані глиною; піщано-глинисті грунти з незначною кількістю гальки

та щебеню; лес, лесовидні суглинки, каолін; пливуни, що дають

пробку та лід

ІІІ

Глинисті та зв’язані глиною галечні грунти з рідкими валунами; крупно-

галечні та піщано-щебеневі грунти, слабкозцементовані глиною; щільна

суха або сира, жирна, в’язка глина, щільні суглинки; пухкі каолінізовані

продукти вивітрювання вивержених і метаморфізованих порід; кам’яне

вугілля; пухкий мергель; глинисті сланці; пористі вапняки та туфи;

у плотику: сильно зруйновані корінні породи, перетворені в жорству та

інші дрібні продукти вивітрювання

IV

Щільнозцементовані крупногалечні грунти з рідкими валунами; міцне

кам’яне вугілля, кам’яна сіль, боксити, мергель, аргіліти, опоки, вапняк-

черепашник, магнезит, мокра м’яка залізна руда; щільна суха або жирна

в’язка глина з крупною галькою, щебенем і ребровиком; крупногалечні

грунти, зцементовані щільною жирною глиною; щільні щебенисті грунти,

зцементовані глиною, з крупними кутастими уламками (елювій, валунні

глини); зруйновані дрібнорозбірні (у плотику): пісковики, вапняки;

глинисті, піщано-глинисті, вуглисті, слюдисті та вапнисті сланці; щільні

мергелі; зтальковані та щільні породи з дуже частими тріщинами

V

Кристалічний гіпс, міцне кам’яне вугілля з включенням конкрецій колче-

дану та кремнію; доломіти, конгломерат з піщано-глинистою речовиною

між галькою, що скріплена залізистим, вапнистим та іншим середньої

міцності цементом; дуже валунисті грунти з вмістом від 20 до 40 %

крупних (діаметром до 0,3 м) валунів і кутоваті безладно розташовані

уламки плотика (ребровики, плити, брили); крупнорозбірні тріщинуваті

П р о д о в ж е н н я д о д а т к у 3

Кате-

горія

Г і р с ь к і п о р о д и, т и п о в і д л я к о ж н о ї к а т е г о р і ї

породи

1

2

(у плотику) пісковики; вапняки, піщано-глинисті, глинисті, вуглисті,

талькові та слюдисті сланці та інші корінні породи середньої тріщину-

ватості

VI

Сильно валунисті грунти з вмістом понад 40 % крупних валунів

(діаметр до 0,5 м), які вимагають застосування вибухових робіт;

тріщинуваті (у плотику): метаморфічні та кристалічні сланці, вивер-

жені (граніти, діорити, сієніти, габро та ін.) і міцні осадочні (вапняки,

доломіти, пісковики, товстошарові сланці та ін.) породи

Д о д а т о к 4

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА БУРИМІСТЮ

для ударно-канатного буріння (за виключенням розвідки розсипних родовищ)

Кате-

горія

Г і р с ь к і п о р о д и, т и п о в і д л я к о ж н о ї к а т е г о р і ї

породи

1

2

І

Торф і рослинний шар без коріння рослин, пухкі піски, мулуваті породи,

болотні грунти, пухкі піщано-глинисті грунти (супіски) без гальки та

щебеню, лесовидні суглинки; пухкий лес, трепел

ІІ

Торф і рослинний шар з корінням рослин або з невеликими домішками

дрібної гальки та гравію; пухкі піщано-глинисті грунти з домішкою (до

20 %) дрібної гальки та гравію; різновиди пісків, які не ввійшли до І та

ІІ категорій; глини стрічкові, пластичні, піщані; діатоміт, сажі, зволо-

жена слабка крейда

ІІІ

Піщано-глинисті грунти зі значною домішкою (понад 20 %) щебеня,

гравію та дрібної гальки; пухкі мергелі; щільні глини та суглинки,

злежалі лес, крейда; сухі піски, лід чистий

IV

Піщано-глинисті грунти з великим (понад 30 %) вмістом гравію та

гальки; щільні, в’язкі глини, валунні глини, первинний каолін; м’які

глинисті, вуглисті та тальково-хлоритові сланці, мергель, глинисті

пісковики, вапняк-черепашник; гіпс, тверда крейда, боксити, ангідрити,

фосфорити, опока, кам’яна сіль (галіт); мерзлі: сильно водоносний

пісок, мул, торф, глини з домішками гравію та гальки

V

Дрібний галечник без валунів; аспідні, покрівельні, слюдисті сланці;

пісковики на вапнистому та залізистому цементі; вапняки, доломіти,

мармур; аргіліти, ангідрити та ніздрюваті бурі залізняки; міцне кам’яне

вугілля; вивітрені вивержені породи: граніти, сієніти, діорити, габро

та ін.; конгломерати осадочних порід на вапняковому цементі; мерзлі

грунти: маловодоносні піски та мул, піскуваті глини, щільні вологі глини,

галечники, що зв’язані глинистим матеріалом з льодяними прошарками

VI

Крупний галечник з невеликою кількістю дрібних валунів, окварцьовані

сланці, вапняки та пісковики; крупнозернисті вивержені породи:

граніти, діорити, сієніти, габро, гнейси, порфіри та пегматити, конгломе-

рати осадочних порід на кременистому цементі

VII

Галечник з великою кількістю крупних валунів, валуни кристалічних

порід; кременисті сланці, вапняки; пісковики; дрібнозернисті

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 13 БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН