Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema14.rtf
Скачиваний:
7
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
186.49 Кб
Скачать

14.3. Облік податку на прибуток

Податок на прибуток визнається витратами згідно П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу та розраховується згідно П(С)БО 17. Рахунок 98 має такі субрахунки:

- 981 - "Податок на прибуток від звичайної діяльності";

982 - "Податок на прибуток від надзвичайних подій".

За дебетом рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79.

На субрахунку 981 ведеться облік суми витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності.

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми витрат з податку на прибуток від надзвичайних подій.

Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” встановлено правила ведення податкового обліку:

- податковий період (вибирається звітний податковий рік, квартал);

- дата збільшення валових витрат (вважається дата, яка припадає на податковий період, на протязі якого відбувається будь-яка з подій, яка відбулася раніше: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів, або дата оприбуткування платником податку товарів);

- дата збільшення валових доходів (вважається дата, яка припадає на податковий період, на протязі якого відбувається будь-яка з подій, яка відбулася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів, які підлягають реалізації, або дата відвантаження товарів). Ці правила призводять до різниці між оподатковуваним і бухгалтерським прибутком.

Для обліку відстрочених податкових активів призначений рахунок 17 „Відстрочені податкові активи”, а для обліку відстрочених податкових зобов’язань – рахунок 54 „Відстрочені податкові зобов’язання”.

Нарахування та сплата податку на прибуток до бюджету відображається наступними записами:

1) якщо поточний податок на прибуток згідно Декларації більше суми витрат з податку на прибуток в бухгалтерському обліку:

- відображена сума витрат з податку на прибуток згідно з даними бухгалтерського обліку: Дт 981 Кт 641;

- відображений відстрочений податковий актив у сумі перевищення поточного податку на прибуток згідно з Декларацією про прибуток підприємства над витратами з податку на прибуток у бухгалтерському обліку: Дт 17 Кт 641;

- перерахований до бюджету податок на прибуток: Дт 641 Кт 311;

- відображене списання витрат з податку на прибуток на рахунок 79:

Дт 791 Кт 981;

2) якщо сума витрат з податку на прибуток в бухгалтерському обліку більше поточного податку на прибуток згідно Декларації:

- відображений поточний податок на прибуток згідно Декларації про прибуток підприємства: Дт 981 Кт 641;

- відображена сума перевищення витрат з податку на прибуток в бухгалтерському обліку над поточним податком на прибуток згідно Декларації в частині погашення відстрочених податкових активів, які обліковувалися на початок звітного періоду: Дт 981 Кт 17;

- відображена сума перевищення витрат з податку на прибуток в бухгалтерському обліку над поточним податком на прибуток згідно Декларації у частині залишку: Дт 981 Кт 54;

- перераховано до бюджету поточний податок на прибуток: Дт 641 Кт 311;

- відображене списання витрат з податку на прибуток на рахунок 79:

Дт 791 Кт 981;

Синтетичний облiк за кредитом рахунка 98 «Податок на прибуток» ведеться в журналi 5 розділi І, або 5А роздiлi ІІ. Аналітичний облiк ведеться в оборотнiй вiдомостi довільної форми з відображенням руху податкiв та їх залишкiв у розрізі двох субрахунків 981 та 982. В роздiлах І чи II данi в дебет рахунка 98 переносяться з кредита рахункiв, вiдображених у журналах 1, 2, 3.

Первинним документом при відображенні нарахуваних сум податку на прибуток та при списанні витрат з податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]