Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema14.rtf
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
186.49 Кб
Скачать

14.2. Облік фінансових результатів

Бухгалтерський облiк фiнансових результатiв узагальнює дані про формування прибуткiв чи збиткiв підприємства за звітний період на рахунку 79 «Фiнансовi результати», у якому видiляються такi субрахунки:

– 791 «Результат операційної дiяльності»;

– 792 «Результат фiнансових операцій»;

– 793 «Результат iншої звичайної дiяльностi»;

– 794 «Результат надзвичайних подій».

Операцiйна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Iнвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів, а також фінансових iнвестицiй, які не є еквiвалентами грошових коштів.

Фiнансова дiяльнiсть – діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона буде повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді.

На субрахунку 791 «Результат операційної дiяльностi» визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства.

У кредит субрахунка 791 вiдносяться доходи вiд реалізації продукцiї, товарів, робiт і послуг та від iншої операційної діяльності (рахунки 70, 71). В дебет субрахунка 791 вiдносяться суми у порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робiт і послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90, 92, 93, 94).

Бухгалтерські записи з обліку фінансових результатів від реалізації продукції:

- відображена виручка від реалізації продукції: Дт 361 Кт 701;

- нарахований ПДВ: Дт 701 Кт 641;

- списана виробнича собівартість реалізованої готової продукції: Дт 901 Кт 26;

- віднесений на фінансовий результат дохід від реалізації продукції:

Дт 701 Кт 791;

- списана на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції:

Дт 791 Кт 901;

- списані на фінансовий результат адміністративні витрати: Дт 791 Кт 92;

- списані на фінансовий результат витрати на збут: Дт 791 Кт 93;

- списані на фінансовий результат інші операційні витрати: Дт 791 Кт 94;

- нараховано податок на прибуток від звичайної діяльності: Дт 981 Кт 641;

- списаний на фінансовий результат податок на прибуток: Дт 791 Кт 981.

Порiвняння дебетового і кредитового оборотiв на рахунку 791 дає можливість визначити прибуток (сальдо дебетове) чи збиток (сальдо кредитове), які отримало пiдприємство вiд операцiйної дiяльностi.

Субрахунок 791 щороку або щомiсяця закривається, тому на рiзницю мiж оборотами складається проводка в кореспонденцiї з рахунком 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)»:

Д 791 «Результат операційої діяльності»

К 441 «Прибуток нерозподiлений» - прибуток

або

Д 442 „Непокриті збитки”

К 791 «Результат операційої діяльності» - збиток.

Фінансовий результат діяльності підприємства (прибуток або збитки) відносяться до власного капіталу і враховуються на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

На субрахунку 792 «Результат фiнансових операцiй» визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. По кредиту субрахунка відображується списання суми у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (рахунки 72, 73), по дебету – списання фінансових витрат з рахунків 95, 96.

Бухгалтерські записи:

Дт 72, 73 Дт 792

Кт 792 та Кт 95, 96.

Порiвняння дебетового i кредитового оборотiв показує результат - прибуток або збитки вiд фiнансових операцiй.

На субракунку 793 «Результат від iншої звичайної діяльності» визначається прибуток (збитки) від іншої звичайної діяльності підприємства. По кредиту субрахунка відображується списання суми у порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, по дебету – списання витрат з рахунку 97.

Бухгалтерські записи:

Дт 74 Дт 793

Кт 793 та Кт 97.

Рiзниця мiж дебетовим і кредитовим оборотом вiдображає результат – прибуток або збиток від іншої звичайної діяльності.

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подiй» визначається прибуток або збитки від надзвичайних подій. По кредиту субрахунка відображується списання доходів, отриманих від надзвичайних подій (рахунок 75), по дебету – списання витрат від надзвичайних подій (рахунок 99).

Бухгалтерські записи:

Дт 75 Дт 794

Кт 794 та Кт 99.

Різниця мiж оборотами (як правило, дебетовий оборот перевищує кредитовий, оскільки витрати переважають доходи) списуєтья на збитки:

Д 794 «Результат надзвичайних подiй»

К 442 «Непокритi збитки».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]