Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укрина.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
5.15 Mб
Скачать

5.6 Розрахунок валів

Визначимо мінімальні діаметри валів, які допускаються за міцністю за формулою:

З конструктивних міркувань приймаю діаметр першого валу: d = 25 (мм);

Приймаю діаметр другого валу: d=40 (мм).

Висновок

1. На підставі вихідних даних для проектування виконано розрахунки зовнішньої робочого навантаження, діючої на привід радіально-свердлильного верстата, діапазону регулювання, числа швидкостей групових передач і приводу в цілому, що стало передумовою надалі для кінематичного розрахунку приводу.

2. Визначено структурна формула приводу, передавальні відносини пар зубчастих коліс групових передач. Побудована раціональна структурна сітка і графік частоти обертання, знайдені частоти обертання проміжних валів приводу і шпинделя верстата, на підставі чого розроблена кінематична схема приводу, відповідна вихідними даними проекту.

3. Виконано розрахунки модуля зубчастих коліс і геометричний розрахунок елементів кінематичного ланцюга приводу головного руху, що дозволило конструктивно оформити і розробити складальні креслення (згортку, розгортку) приводу, попередньо обравши матеріал зубчастих коліс і вид термообробки, що забезпечує їх високу зносостійкість.

4. Результати розрахунків на міцність валів, зубчастих коліс свідчать про правильність прийнятих технічних рішень і достатньої механічної міцності і довговічності підібраних підшипників та інших деталей приводу.

5. На основі результатів виконання попередніх пунктів даного укладення розроблені технічна характеристика і технічні вимоги до спроектованому приводу, дотримання яких у процесі виробництва забезпечить високу його експлуатаційну надійність.

Список використаних джерел

1. Металорізальні верстати: Підручник для машинобудівних втузів / Под ред. В.Е. Пуша. - М.: Машинобудування, 1985. - 256 с.

2. Бурков, В. А. Кінематичний розрахунок приводу головного руху з регульованим електродвігателехМ / В. А. Бурков. - Стін. - 1999. - № 4. - С. 9-11

3. Бурлаков, Т. М. Оптимізація кінематичної структури приводу головного руху металорізальних верстатів / Т. М. Курлак. Стін. - 1999. - № 5. - С. 12-15.

4. Методичні вказівки до діпломної роботи бакалавра з напряму 09.02 - Інженерна механіка для Спеціальності 6.09.02.03 - Металорізальні верстати та системи / В.В. Гусєв, П.Г. Матюха. - Донецьк: ДонНТУ 2007 - 45 с.

5. Довідник інструментальника. Під редакцією І.А. Ордінарцева. - Л.: Машинобудування, 1987, 846 с.

6. Довідник нормувальника. Том другий. «Технічне нормування верстатних робіт». Під редакцією Є.І. Стружестраха. М.: Машгиз, 1961. - 893 с.

7. Довідник технолога машинобудівника. У 2-х т. Т. 2 / За ред. А.Г. Косилової і Р.К. Мещерякова. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Машинобудування, 1985. 496 с., Мул.

8. Кочергін А.І. Конструювання і розрахунок металорізальних верстатів і верстатних комплексів. Курсове проектування: Учеб. Посібник для вузів. - Мн.: Виш. шк., 1991. - 382 с.

А. С. Пронников. Розрахунок і конструювання металорізальних верстатів. Вид. 2 - Є.М.: «Вища школа», 1968. 431 с.