Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Грейфкрний кран на 5т.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.69 Mб
Скачать

100

ВСТУП

Кольорова металургія не набула в Україні значного розвитку і складається лише з деяких виробництв. Це пов’язано з незначними запасами сировини

Для виплавки більшості важких металів необхідна значна кількість палива (коксівного вугілля ).Такі виробництва називають енергоємними.

Визначальними чинниками розміщення підприємств кольорової металургії єсировинний та паливно-енергетичний. Гірнично-збагачувальні комбінати тяжіютьдо районів видобутку руди та орієнтуються на водні ресурси ( процес збагаченняпотребує багато води ). Металургійні заводи,що виплавляють важкі кольорові метали з концентратів,розміщують переважно поблизу плавних баз,а підприємстваз виплавки легких металів – поблизу джерел дешевої електроенергії.

Проблеми кольорової металургії пов’язані з потребами розширення сировинної бази підприємств,подальшої модернізації з метою повного використання всіхкомпонентів руд та відходів виробництва,повнішого очищення викидів у довкілля.Розв’язувати сировинну проблему має допомогти освоєння давно відомих запасівалюмінієвої сировини у Дніпропетровській та Закарпа-тській областях,розвіданихзапасів міді у Волинській області, золото не тільки на Закарпатті,але й поблизуКривого Рогу та у Донецькій області, свинцево-цинк-ових руд на Донбасі.

Важливими напрямками розвитку галузі є розширення виробництва кольорових металів із вторинної сировини,металобрухту,переробка відхо-дів,збільшенняекспортної орієнтації деяких виробництв(рудного,титано-магнієвого).

1 Загальна частина

Корткий опис підприємства,цеху і ділянки де відбувається капітальний

ремонт машини або агрегату

ПАТ«Артемівський завод по обробці кольорових металів»-ведуче підприє-мство металургії України та один з крупнійших виробників кольорового прокату у країнах СНД і далекого закордоння.

Завод сьогодні-це потужний веробничо-технічний комплекс з унікальним сучасним обладнанням, новішими прогресивними технологіями тависококвалі-фікованим персоналом. Одним з перших в Україні «АЗОКМ» отримав міждунаро-днийсертифікат на систему забезпечення якості і з 1994 року включен вМіжду-народнийреєстр виробників прокату кольорових металів.

Керівництво заводу та його науково-технічний персонал уділяють постійну увагу питанням технічного переозброєння підприємства,спираючись при цьому на дослідження ведучих спеціалістів Національної академії наук, галузевих НІІ і надосягнення закордонних фірм. Встановлено та успішно розвивається науково-технічна і виробнича співпраця з підприємствами галузі. Вживання передових те-хнологій рафінування міді і виробництво прокату на її основі зробили «АЗОКМ» унікальним і інвестеційно привабливим підприємством.

Прикладом ефективного технічного переозброєння підприємства є пуск ділянки по виробництву мідних труб.Встановлене прогресивне обладнання дозволило приступити до випуску кондиціонер них,водопровідних труб і труб для холодильної техніки, в тому числі у бухтах упорядкованої послійної і спіральної намотки,що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Ведеться постійна робота над підвищенням технічного рівня продукції якавипускається і її відповідність найсучаснішим світовим стандартам. Так у 2008

році за розробку і вживання нових способів та технологій фізико-хімічноїобробки,розливу міді і її сплавів,колективу технічних спеціалістів заводу Указом Президента України надана Державна премія.

Чітка концепція подальшого розвитку заводу,передові технології виробни-цтва,співпраця з центральними та регіональними органами влади являються залогом динамічного та успішного розвитку підприємства і одержання належного місця на світовому ринку.

Торгова марка «АЗОКМ»-це символ успіху на внутрішньому та на зовні-шньому ринках.

В 1950 році почалось будівництво основних промислових об’єктів.А вже через три роки були здані в експлуатацію перша черга допоміжних цехів в складіремонтно- механічного, інструментального, кузнічно-потельного, чавунолеті-йного, електро- підстанція і все енергетичне господарство заводу.

18 грудня 1954 року відлит на індукціонній печі перший латунний злиток,поклавши початок вирахуванню робочим будням, трудовим перемогам і досягне-нням артемівських металургів. З цієї дати електролетійний цех почав про ізводити відливку чорнових злитків ( напівфабрикатів ).

15 січня 1955 року на 1000-тонному гідропресі була відпресована перша партіялатунних прутків.Так доповів про початок своєї роботи ще один основний виробничий цех заводу- трубопрокатний.

27 вересня 1957 року прокаткою перших трьох злитків на стані гарячої прокатки ДУО-800 було покладено початок трудової діяльності біографії прока-тного цеху.

У короткий термін по завданню Ради Міністрів СРСР на заводі були освоєнітехнології виготовлення цільнозварених мідних повітряних фурм для доменихпечій і відновлення швидкозношуваних деталей і робочого інструменту методомавтоматичної наплавки. З вересня 1960 року,фурмами,вигототовленими

відділом зварки нашого заводу були забезпечені всі заводи металургійного комплексуУкраїни і багатьох союзних республік

В осени 1959 року перша участь у міжнародній яр марці у Марселі (Франція ).Через рік продукція також отримала високу оцінку на всесвітній промисловійвиставці в Індії. В подальшому завод стане постійним учасником різного рівнявиставок.

До кінця шістдесятих завод засвоїв 19 видів виробів, постачав продукцію підприємствам 30-ти совнархозів країни і експортував її в 32 країни.

1954 рік запуск єдиного на Україні заводу по обробці кольорових металів. Почато виробництво круглого і плоского прокату.

1994 рік відкрито цех по виробництву санітарно-технічної арматури ( СТА).

1995 рік встановлена лінія непереривного лиття і прокатки мідної катанки фірми «Southwire ».

2002 рік встановлена піч вогневого рафінування міді «Properzi»

2004 рік створена ділянка по виробництву проволоки.

2005 рік запустили ділянку горизонтального неприливного лиття по виро-бництву литих труб та прутків.

2009 рік запустили комплекс по виробництву мідних труб.

У наш час завод випускає більше 1000 типорозмірів виробів із 100 марок металів на основі міді,нікелю, цинку. Кольоровий прокат з авторитетною маркою заводу завоював високе визнання у партнерів заводу.

1.2 Опис ремонтної служби підприємства і шляхи|колії| її вдосконалення

Головним завданням|задачею| служби ремонту устаткування|обладнання| є|з'являється| те щоб|аби| при найменших витратах|затратах| часу, праці і засобів|коштів|, забезпечити ефективну роботу виробничого устаткування|обладнання|. На ПАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів" існує централізована форма організації ремонту, оскільки|тому що| вона є|з'являється| найбільш ефективною формою для металургійної промисловості. При централізованій формі організації ремонту поточні і капітальні ремонти основного технологічного устаткування|обладнання| здійснюються спеціалізованими ремонтними цехами і ділянками підприємства. На ПАТ "АЗОКМ" ремонтні роботи виконуються службами РМЦ. Це сприяє тому, що поліпшується|покращується| якість ремонту, оскільки|тому що| ремонт деталей і вузлів проводиться на спеціальному устаткуванні|обладнанні|, що знижує витрати|затрати|на ремонт.

Ремонтну службу очолює головний механік підприємства, він же керує відділом головного механіка (ВГМ) і механіками цехів, а також РМЦ. ВГМ організовує і контролює виконання всіх заходів ТОіР, веде контроль за експлуатацією устаткування|обладнання|, витрачанням засобів|коштів|, виділених на ремонт устаткування|обладнання|, а також розробляє заходи щодо техніки безпеки при ремонті і експлуатації устаткування|обладнання|.

Рисунок1.1 – Структура ремонтної службиПАТ «АЗОКМ»

РМЦ проводить|виробляє| ремонтні роботи, модернізацію і монтаж устаткування|обладнання|, виготовляє запасні частини|частки|, прості механізми і вироби, інструмент і пристосування. При РМЦ діє ремонтно-будівельна бригада.

У слюсарному відділенні|відокремленні| проводять|виробляють| демонтаж, миття|мийку| і дефектацію деталей і вузлів, а також ремонт слюсарною обробкою, збірку,|зборку| монтаж і випробування устаткування|обладнання|. Частину|частку| робіт відділення|відокремлення| виконує поза|зовні| цехом на території підприємства.

У верстатному відділенні|відокремленні|, після|потім| виготовлення або відновлення, деталь обробляють різанням.

У зварювальному відділенні|відокремленні| проводять|виробляють| зварку|зварювання|, відновлення наплавленням або різанням заготовок, деталей і тому подібне

РМЦ управляється начальником, безпосередньо підлеглим головномумеханікові.

Робота відділень|відокремлень|по змінах управляється майстрами|мастер-штампами|і бригадирами, кількість яких залежить від того, який об'єм|обсяг|ремонтних робіт необхідно виконати.

Для досягнення ефективнішої роботи устаткування|обладнання|, забезпечення основного виробництва запасними частинами|частками|ремонтні сили концентруються в РМЦ.

Основними напрямами|направленнями|розвитку і вдосконалення ремонтних робіт, передових методів ремонту устаткування|обладнання|є|з'являються|:

Подальше|дальше|підвищення рівня внутрізаводської|внутрішньозаводської|централізації ремонтних сил.

Підвищення надійності і збільшення міжремонтних періодів устаткування|обладнання|, зниження трудових витрат|затрат|на виробництво і заміну запчастин і змінного устаткування|обладнання|.

Підвищення технічної озброєнності ремонтного персоналу з|із|широким використанням засобів|коштів|механізації, спеціалізованих видів інструментів і пристосувань при виконанні ремонтно–монтажних|робіт.

Підвищення кваліфікації ремонтного персоналу і закріплення їх на виробництві, створення|створіння|стабільних висококваліфікованих кадрів ремонтників.

Введення|вступ|прогресивних норм періодичності і тривалості ремонтів устаткування|обладнання|.

Введення|вступ|раціональних норм чисельності ремонтного персоналу.

1.3 Вибір устаткування|обладнання|для проведення капітального ремонту

Вирішальним|ухвальним|чинником|фактором|успішного проведення ремонту, скорочення його термінів, зменшення трудомісткості|трудомісткий|і вартості, а також підвищення його якості є|з'являється|механізація ремонтних робіт.

При сучасних поузлових|методах ремонту устаткування|обладнання|розбирають і збирають крупними вузлами або блоками великої ваги, тому механізація вантажопідйомних і транспортно–такелажних робіт скорочує терміни і трудомісткість|трудомісткий|ремонтних робіт в 3-5 разів.

При розбиранні і збірці|зборці|мостового електричного крану застосовується різний інструмент і пристосування.

Для підйому і переміщення великогабаритних вузлів і деталей крана застосовуємо монорейкову пересувну електричну таль вантажопідйомністю 3,2 тонни або спеціальне підйомне улаштування, домкрати вантажопідйомністю 3,2 тонни, стропи вантажопідйомністю 0,5-3,2 тонни. Для переміщення в ремонтно-механічний цех вузлів і деталей крана для виконання ремонту застосовуємо універсальний електронавантажувач вантажопідйомністю 5 тонн.

Для розбирання мостового електричного гакового крана застосовують ключі|джерела|, гайковерти| ІП–3102А, ІП–3106, різаки для гайок, які не розкручуються.

При установці деталей і вузлів застосовується пневматичний механізований інструмент, шліфувальні машини ІП–2102, свердлувальні машини ІП–1016.

Для зачищення металевих поверхонь від ржі, зняття шлаку після зварювання та інших легких слюсарних робіт застосовують пневматичний молоток П-5, пневматичне зубило П-6, пневматичну кутору реверсивну щітку УПРЩ-1 та ін..

Як робочий інструмент для слюсарів – ремонтників застосовуються гайкові ключі|джерела| різних розмірів, зубила, напилки, подовжувачі, знімачі, скоби і інші ручні пристосування. Інструмент застосовуються по прямому його призначенню.