Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
31.98 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«Вища школа економіки та менеджменту»

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів і економічної безпеки

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

Спеціаліст

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему_____Удосконалення процесу управлiння прибутком промислового пiдприємства_______________________________________________________

___________________________________________________________

Виконав: студент 1 курсу, групи___ФКоз-13с

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

____ Шимчук Н.В.__________

(прізвище та ініціали)

Керівник ____Матвiйчук В.I.__________

(прізвище та ініціали)

Рецензент____ __________

(прізвище та ініціали)

Донецьк – 2014 року

Державний вищий навчальний заклад

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«Вища школа економіки та менеджменту»

Факультет менеджменту

Кафедра фінансів і економічної безпеки

Шимчук Наталя Валерiївна

(прізвище,ім”я, по батькові студента) (підпис)

Група_______ФКоз-13с______

Дипломна робота спеціаліста

на тему __Удосконалення процесу управлiння прибутком промислового пiдприємства________________________________________________

___________________________________________________________

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»,

Завідувач випускної кафедри______ Вишневський В.П.___________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник __________________ Матвійчук В.І._______________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Консультанти: ______________________ Слепньова Л.Д.______________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

________________________Портнова Г.О._______________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

___________________________________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

________________________ ___________________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Нормоконтролер ______________________ Матвійчук В.І.________________

(підпис, дата) (прізвище та ініціали)

Донецьк – 2014 року

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»