Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готово)).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
255.49 Кб
Скачать

46

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

кафедра економічної теорії і державного управління

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з «Основ економiчної теорії»

(назва дисципліни)

на тему: «Бюджетна політика України в умовах трансформацiї»

Студента (ки) 1 курсу ОАзск-13а групи

напряму підготовки__________________

спеціальності Бухгалтерський облік

Онищенко М.О. (прізвище та ініціали)

Керівник Качан С. М.

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали

м. Донецьк - 2014 рік

Зміст

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 1

кафедра економічної теорії і державного управління 1

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1

Вступ 3

Розділ І. Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики 5

1.1. Бюджетна політика України, її основні риси та елементи 5

1.2. Сутність та формування державного бюджету України 8

1.3. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави 11

Розділ ІІ. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки 20

2.1. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки 20

2.2. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації 23

2.3. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України 29

Розділ ІІІ. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи 36

3.1. Основні напрями бюджетної політики України 36

3.2. Головні проблеми та перспективи розвитку бюджетної політики 37

Висновки 42

Список використаної літератури 44

Вступ

Актуальність теми. Бюджетна політика держави як важлива складова економічної політики країни є системною сукупністю цілей, включаючи пріоритетні (з точки зору національних інтересів), наукових підходів і конкретних заходів щодо цілеспрямованої діяльності держави в цілому з регулювання бюджетного процесу, управління бюджетами всіх рівнів, ефективного використання бюджетної системи для вирішення економічних і соціальних завдань країни. Отже, як видно з цього визначення, складовою бюджетної політики є сукупність її пріоритетів або національних інтересів у цій сфері діяльності держави.

Для того щоб проаналізувати теперішній стан із визначенням пріоритетів бюджетної політики, варто спочатку визначитися з критерієм віднесення тих чи інших цілей бюджетної політики до пріоритетних. Критерієм віднесення цілей бюджетної політики до пріоритетів може бути такий підхід: пріоритети бюджетної політики повинні реалізуватися тільки за рахунок бюджетних коштів і мати чіткий орієнтир кількісного характеру. Виходячи з цього, не слід плутати поміж собою дві категорії «пріоритет бюджетної політики» та «пріоритет соціально-економічного розвитку країни».

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні аспекти бюджетної політики та державного бюджету.

Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд задач:

  • визначити риси бюджетної політики в Україні;

  • охарактеризувати сутність та формування державного бюджету України;

  • дослідити зв’язок бюджетної політики України з розвитокм національноїекономіки;

  • проаналізувати засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави;

  • розглянути бюджетнуполітикустимулювання економічного зростання;

  • дослідити проблеми та негативні наслідки проведення бюджетної політики останніх років;

  • проаналізувати результати зміни бюджетної політики та її вплив на розвиток економіки України;

  • визначити необхідні умови для успішного здійснення процесу соціалізації бюджету;

  • розглянути вплив бюджетної політики на бюджетний процес у країні;

  • запропонувати шляхи вирішення проблем, які виникли в останні роки в бюджетному процесі в Україні.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу різнопланових джерел розглядається проблема державного бюджету та державної політики України.

Об’єктом дослідження є основи та загальні риси державного бюджету.

Предметом дослідження виступає формування державної політики України та її вплив на соціально-економічну стабільність країни.