Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты МК1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

Екзаменаційний контроль

З дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства»

Напрям підготовки: 6.030507 Економіка підприємства

Спеціалізація: Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕК)

Група – ЕПЕК-09

Білет №14

1. Загальні підходи формування потенціалу підприємства.

2. Класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу.

3. Метод капіталізації земельної ренти: поняття, розрахунок.

4. Класифікаційні ознаки інформації в процесі оціночної діяльності.

Задача

Аналітична оцінка взаємодії факторів, які визначають принцип найліпшого й найефективнішого використання, дала змогу підприємцю відібрати три можливі варіанта забудови земельної ділянки. З урахуванням місцезнаходження, ресурсної якості землі, технологічної обґрун­тованості кожного з варіантів визначена вартість забудови: житлового проекту — 2567 тис. грн; торговельного центру — 4890 тис. грн; офісного будинку — 2908 тис. грн.

На основі наведених у табл. 1 прогнозних даних щодо дохідності названих альтернативних варіантів обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найліпшого й найефективнішого використання ділянки землі.

Табл. Співставлення дохідності різних варіантів забудови земельної ділянки (тис. грн.)

№ п/п

Показники

Варіанти забудови

Житловий проект

Торго- вельний центр

Офісний будинок

1

Потенційний річний валовий дохід

500

1250

750

2

Недовикористання та втрати при зборі платежів

25

125

100

3

Інший дохід

15

50

25

4

Операційні витрати

150

600

250

5

Резерв на заміщення зношених активів

15

50

25

6

Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд

0,15

0,17

0,15

7

Коефіцієнт капіталізації для землі

0,22

0,22

0,22

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Економіки і маркетингу».

Протокол № 2 від 17.10.2012 р.

Завідувач кафедри «Економіки і маркетингу» проф. О.А. Кратт

Екзаменатор доц. О.В. Ляхов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ ТА МЕРКЕТИНГУ

Для студентів факультету економіки

Екзаменаційний контроль

З дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства»

Напрям підготовки: 6.030507 Економіка підприємства

Спеціалізація: Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕК)

Група – ЕПЕК-09

Білет №15

  1. Загальні підходи до формування потенціалу підприємства

  2. Сутність конкурентоспроможності підприємства.

  3. Методи визначення коефіцієнта капіталізації.

  4. Що розуміється під авансовим ануїтетом і як він визначається?

Задача

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування потенціалу технологічного персоналу підприємства.

Таблиця 1 – Вихідна інформація для вартісного розрахунку трудового потенціалу підприємства

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,22

0,22

2

Середньооблікова чисельність про­мислово-виробничого персоналу

осіб

8920

8915

3

Товарна продукція у порівняних цінах

тис. грн.

78906

75456

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

111900

105998

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Економіки і маркетингу».

Протокол № 2 від 17.10.2012 р.

Завідувач кафедри «Економіки і маркетингу» проф. О.А. Кратт

Екзаменатор доц. О.В. Ляхов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ ТА МЕРКЕТИНГУ

Для студентів факультету економіки

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]