Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты МК1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

Екзаменаційний контроль

З дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства»

Напрям підготовки: 6.030507 Економіка підприємства

Спеціалізація: Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕК)

Група – ЕПЕК-09

Білет №16

  1. У чому полягає сутність процесу оцінки потенціалу підприємства?

  2. Охарактеризуйте методичні підходи, які застосовуються в процесі оцінки земельних дільниць.

  3. Що таке вартість оновлення та вартість заміщення устаткування?

  4. Що таке кадровий аудит? З яких етапів він складається?

Задача

Продуктивність праці співробітника у звітному році досягає 15 тис.грн.; індекс зростання продуктивності праці становить 1.18; індекс зростання фондоозброєності праці одного співробітника порівняно з базовим роком становить 1.13; середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу становить 1600 чол; коефіцієнт реалізації трудового потенціалу сягнув 80%; витрати на отримання адміністративно-управлінського персоналу становлять 10 000 грн. визначте трудовий потенціал підприємства.

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Економіки і маркетингу».

Протокол № 2 від 17.10.2012 р.

Завідувач кафедри «Економіки і маркетингу» проф. О.А. Кратт

Екзаменатор доц. О.В. Ляхов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]