Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты МК1.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
219.14 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ ТА МЕРКЕТИНГУ

Для студентів факультету економіки

Екзаменаційний контроль

З дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства»

Напрям підготовки: 6.030507 Економіка підприємства

Спеціалізація: Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕК)

Група – ЕПЕК-09

Білет №1

  1. Сутність потенціалу підприємства.

  2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

  3. Графоаналітичний метод побудови потенціалу підприємства.

  4. Що розуміється під звичайним ануїтетом і як він визначається?

Задача

Згідно з методикою вартісної оцінки розміру скла­дових елементів потенціалу підприємства при його формуванні необхідно розрахувати сукупну вартість виробничого потенціалу підприємства за даними звітного періоду.

Таблиця 1 - Вихідна інформація для вартісного розрахунку розміру складових елементів потенціалу підприємства.

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

123890

134879

2

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,18

0,18

3

Нормовані оборотні засоби

тис. грн.

44567

48908

4

Коефіцієнт витягу продукції із оборот­них засобів

коеф.

0,9

0,91

5

Сумарна вартість нематеріальних активів і земельних ресурсів за експертною оцінкою

тис. грн.

25900

26700

6

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

7900

7990

7

Товарна продукція у порівняних цінах

тис. грн.

98 649

104 370

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Економіки і маркетингу».

Протокол № 2 від 17.10.2012 р.

Завідувач кафедри «Економіки і маркетингу» проф. О.А. Кратт

Екзаменатор доц. О.В. Ляхов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ ТА МЕРКЕТИНГУ

Для студентів факультету економіки

Екзаменаційний контроль

З дисципліни «Потенціал та розвиток підприємства»

Напрям підготовки: 6.030507 Економіка підприємства

Спеціалізація: Економіка підприємства паливно-енергетичного комплексу (ЕПЕК)

Група – ЕПЕК-09

Білет №2

  1. Загальні підходи до формування потенціалу підприємства

  2. Сутність конкурентоспроможності підприємства.

  3. Методи визначення коефіцієнта капіталізації.

  4. Що розуміється під авансовим ануїтетом і як він визначається?

Задача

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування потенціалу технологічного персоналу підприємства.

Таблиця 1 – Вихідна інформація для вартісного розрахунку трудового потенціалу підприємства

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,22

0,22

2

Середньооблікова чисельність про­мислово-виробничого персоналу

осіб

8920

8915

3

Товарна продукція у порівняних цінах

тис. грн.

78906

75456

4

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

111900

105998

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Економіки і маркетингу».

Протокол № 2 від 17.10.2012 р.

Завідувач кафедри «Економіки і маркетингу» проф. О.А. Кратт

Екзаменатор доц. О.В. Ляхов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИЩА ШКОЛИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕРДА ЕКОНОМІКИ ТА МЕРКЕТИНГУ

Для студентів факультету економіки

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]