Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФПТ-КР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Завдання до курсової роботи за варіантами Таблиця 1. Значення елементів виробничого середовища і трудового процесу

з/п

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ефективна еквівалентна темпаратура повітря на робочому місці (теплий період), ºС

19

21

22

26

29

25

24

27

23

20

2

Токсичні речовини:

кратність перевищення ГДК*

2

3

на рівні ГДК

-

7

5

6,5

4,5

3,5

5,5

3

Вібрація: ГДР** + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

+7

+8

+10

+4

-

на рівні ГДР

+2,5

+4

+5

+6,5

4

Промисловий шум: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

+4

+6

+7

+6,5

+11

+10,5

+8

+9

+11

+5,5

5

Ультразвук: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

+21

+7

+6

+4

+13

+12

+8

+7

на рівні ГДР

нижче ГДР

6

Фізичне динамічне навантаження за зміну (загальне), кгм

100000

170000

150000

135000

57000

75000

89000

120000

40000

35000

7

Статичне фізичне навантаження (на одну руку), кгс

20000

28000

32000

10000

15000

50000

65000

75000

85000

95000

8

Тривалість зосередженного спостереження, % зміни

29,2

19,8

52,1

68,8

27,1

39,6

58,3

43,8

54,2

64,6

Таблиця 2. Тривалість дії елементів виробничого середовища і трудового процесу протягом робочої зміни, хвилин

з/п

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Ефективна еквівалентна темпаратура повітря на робочому місці (теплий період), ºС

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

2

Токсичні речовини:

кратність перевищення ГДК*

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

3

Вібрація: ГДР** + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

320

150

100

20

450

200

230

160

80

400

4

Промисловий шум: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

450

100

75

50

380

250

150

170

140

300

5

Ультразвук: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

50

120

85

90

75

60

55

105

80

65

6

Фізичне динамічне навантаження за зміну (загальне), кгм

300

275

250

220

310

180

175

190

150

130

7

Статичне фізичне навантаження (на одну руку), кгс

60

70

80

65

75

85

90

95

100

105

8

Тривалість зосередженного спостереження, % зміни

140

95

250

330

130

190

280

210

260

310

Методичні вказівки до виконання курссової роботи

На підставі даних, які надано у табл. 1-2, необхідно скласти Карту умов праці на робочому місці (рис. 1). Використовуючи метод інтегральної бальної оцінки важкості праці визначити категорію важкості праці та запропонувати заходи щодо оптимизації умов виробничого середовища та трудового процесу.

№ з/п

(i)

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

Значення елементу

Тривалість дії елементу

Фактична бальна оцінка

(fi)

абсолютне

(ai)

у балах

(xi)

хвилин

(ti)

питома вага продовж зміни

(di)

1

Токсичні речовини: кратність перевищення ГДК

3,7

4

480

1

4

2

Фізичне динамічне навантаження за зміну (загальне), кгм

123578

5

160

0,34

1,7

Рисунок 1. Зразок Карти умов праці на робочому місці

Алгоритм виконання завдання:

1. До Карти умов праці на робочому місці необхідно занести біологічно значимі елемнти виробничого середовища і трудового процесу, їх абсолютні значення та тривалість дії протягом робочої зміни у хвилинах згідно варіанту.

2. Використовуючи критерії оцінки, що надано у табл. 4, необхідно оцінити кожний елемент виробничого середовища і трудового процесу в балах. Кількість балів коливається від 1 (оптимальні умови) до 6 (найбільш несприятливі умови). Кількість балів відповідає кількості катгорій важкості праці.

3. Питома вага тривалості дії кожного елементу продовж робочої зміни (480 хвилин) визначається за наступною формулою:

(1)

де di – питома вага часу дії і-того елементу на протязі зміни;

ti – тривалість дії і-того елементу на протязі зміни, хв.

4. Фактичні бальні оцінки кожного з елементів виробничого середовища і трудового процесу визначаються за наступною формулою:

(2)

де fi – фактична бальна оцінка і-того елементу, бал.;

xi – значення і-того елементу, бал.

5. Визначається елемент, що отримав найвищу оцінку (визначальний елемент) і розраховується інтегральний бальний показник важкості праці за наступною формулою:

(3)

де I – інтегральний показник важкості праці, бал.;

fmax – визначальний елемент, бал.;

n – кількість елементів;

–сума фактичних бальних оцінок за винятком fmax.

6. Категорія важкості праці визначається згідно отриманої інтегральної бальної оцінки за табл. 3.

Таблиця 3. Категорії важкості праці та інтегральні бальні оцінки

Категорії важкості праці

Інтегральна бальна оцінка

I

до 18

II

19-33

III

34-45

IV

46-53

V

54-59

VI

59,1-60

7. Зробити висновки щодо умов праці та її важкості. Запопонувати рекомендації з оптимізації виробничого середовища та усунення негативного впливу факторів виробничого середовища та трулового процесу на працівників.

Таблиця 4. Критерії для бальної оцінки виробничих елементів умов праці

з/п

Елементи виробничого середовища і трудового процесу

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

6 балів

А. Санітарно-гігієчні елементи умов праці

1

Ефективна еквівалентна темпаратура повітря на робочому місці, ºС

у теплий період

18-20

21-22

23-28

29-32

33-35

вище 36

у холодний період

20-33

17-19

15-16

7-14

нижче +7

-

2

Токсичні речовини: кратність перевищення ГДК

-

на рівні ГДК

<2

3-4

5-6

>6

3

Промисловий пил: кратність перевищення ГДК

-

на рівні ГДК

<5

6-10

11-30

>30

4

Вібрація: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

нижче ГДР

на рівні ГДР

до +3

до +6

до +9

>9 + охолодження

5

Промисловий шум: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

нижче ГДР

на рівні ГДР

до +5

до +10

>10

>10 + вібрація

6

Ультразвук: ГДР + кількість дБ, що перевищують норму, дБ

нижче ГДР

на рівні ГДР

до +5

до +10

до +20

>20

7

Інфрачервоне (теплове) випромінювання, ккал/см2 за 1 хвилину

-

-

<0,5

0,6-2

3-5

>5

Б. Фактори трудового процесу

8

Фізичне динамічне навантаження за зміну, кгм

в поєднанні з іншими шкідливими елементами

при загальному навантаженні (за участю мязів рук, корауса, ніг)

<42000

<83000

<125000

<170000

>170000

>170000

при регіональному навантаженні (при роботі мязів плечового поясу)

<21000

<42000

<62000

<83000

>83000

>83000

9

Статичне фізичне навантаження (утримання вантажу), кгс

в поєднанні з іншими шкідливими елементами

статичне навантаження на одну руку

<18000

<36000

<70000

<79000

>79000

>79000

статичне навантаження на дві руки

<43000

<86000

<144000

<220000

>220000

>220000

статичне навантаження на все тіло

<61000

<123000

<210000

<300000

>300000

>300000

10

Тривалість зосередженного спостереження, % зміни

<25

26-50

51-75

>75

-

-

11

Монотонність

кількість прийомів у операції

-

10-6

5-4

3

2

1

тривалість операцій, що поторюються, с

-

31-100

20-30

10-19

5-9

1-4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]