Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФПТ-КР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Тематичний зміст курсу Тема1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Соціально-економічна і психофізіологічна характеристика праці. Трудовий процес як об'єкт фізіологічних і психологічних досліджень. Основні етапи розвитку фізіології і психології праці. Роль фізіології і психології' праці у підготовці економіста з праці. Зміст, структура і взаємозв'язок курсу з іншими дисциплінами. Об'єкт, предмет, мета і задачі фізіології і психології праці. Методологічні основи і методичні принципи фізіології і психології праці. Сучасні проблеми фізіології і психології праці.

Тема 2. Центрально-нервова регуляція трудової діяльності

Нервова система, ґї будова і значення для життєдіяльності людини. Нейрони та їх функції. Нервові процеси та їх динаміка. Навчання M. Сеченова та Ш. Павлова про рефлекторну природу нервової діяльності. Збудження і гальмування як основні фізіологічні процеси. Поняття лабільності і парабіозу. Основні принципи діяльності центральної нервової системи. Поняття про рефлекс і рефлекторну дугу, умовні і безумовні рефлекси. Принципи рефлекторної діяльності. Нижча та вища нервова діяльність. Роль аналізаторів у нервовій діяльності. Перша і друга сигнальні системи. Рефлекторна, інтегративна та координаційна функції центральної нервової системи в процесі праці. Поняття домінанти та нейрофізіологічного конфлікту. Методи вивчення властивостей нервової системи людини.

Тема 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів

Руховий апарат людини та функції його елементів. Рухові ланки та їх функції під час виконання рухів. Поняття рухової одиниці та кінематичної пари. М'язова сила і фізіологічний закон середніх навантажень. Вплив м'язової сили і витривалості на працездатність людини. Статична, і динамічна робота, фізіологічні відмінності між ними. М'язові навантаження і робоча поза працівника. Робочі пози "стоячи", "сидячи" та змінна. Критерії вибору робочої пози. Вимоги до раціоналізації робочих поз працівника. Організація та планування робочого місця. Поняття трудового процесу, трудової операції, трудової дії, трудового руху та трудового прийому. Класифікація трудових рухів людини з механічної, фізіологічної та психологічної сторін. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових рухів.

Тема 4. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці

Сутність та фактори виробничого середовища. Фактори та елементи умов праці. Складові мікроклімату виробничих приміщень та їх вплив на працівника. Вплив шуму і вібрації на трудову діяльність людини. Виробничі шкідливості в робочій зоні: забрудненість повітря, промислові отрути, випромінювання та їх вплив на стан організму. Вплив освітлення на зоровий анааізатор та вимоги до освітлення виробничих приміщень. Естетичні фактори виробничого середовища та їх вплив на працівника.

Тема 5. Закономірності активізації психічних процесів людини у трудовій діяльності

Психіка людини та її функції в процесі праці. Основні форми психічної діяльності людини в процесі праці. Психчні процеси, психічні стани, психічні властивості. Характеристика свідомості та особливості її розвитку. Відчуття та їхні основні властивості. Сприйняття у процесі праці та його характеристики. Методи вивчення відмінностей між відчуттям та сприйняттям. Мислення, його види та операційні компоненти. Індивідуальні особливості мислення, поняття інтелекту. Методи вивчення розумових процесів. Пам'ять, її види та складові процеси. Методи вивчення та тренування пам'яті. Увага у трудовому процесі, її види і властивості. Методи вивчення уваги. Воля та її функції у процесі праці. Емоційні стани людини та їхні функції у трудовій діяльності. Потребнісно-інформаційна теорія емоцій П.В.Симонова. Види емоційних реакцій працівників. Поняття афекту, стресу і дистресу. Психічні стани у процесі праці.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]