Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФПТ-КР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Тема 12. Важкість праці та методика її оцінки

Сутність і фактори важкості праці. Класифікація робіт за характером впливу окремих факторів та їх оцінка. Сучасна концепція важкості праці. Інтегральний критерій важкості праці. Класи і категорії важкості праці. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці. Карта умов праці на робочому місці. Вплив важкості праці на працездатність і продуктивність. Взаємозв'язок і відмінність інтенсивності і важкості праці. Показники інтенсивності праці.

Тема 13. Фізіологічні основи проектування раціональних режимів

праці та відпочинку

Сутність режимів праці і відпочинку та критерії їх раціональності. Добовий, тижневий та річний режими праці і відпочинку. Методичні засади режимів праці і відпочинку. Типовий режим праці і відпочинку. Фізіологічні закономірності розробки режимів праці і відпочинку. Регламентовані перерви на відпочинок. Встановлення надбавок на відпочинок залежно від умов виконання робіт. Емпіричний метод встановлення регламентованих перерв на відпочинок. Визначення часу на відпочинок на основі фізіологічних характеристик. Метод встановлення загального часу ні відпочинок за показниками втоми і умов праці. Тривалість, кількість і час призначення регламентованих перерв на відпочинок. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку. Показники ефективності режимів праці і відпочинку. Раціоналізація річних і тижневих режимів праці і відпочинку. Фізіологічні засади розробки графіків змінності роботи.

Тема 14. Психофізіологічні основи профорієнтації та профвідбору

Професія: її соціальна природа і психофізіологічна характеристика. Професійно значимі якості особистості і профпридатність. Професіограми і психограми, їх роль у процесі професійного визначення людини. Трудова і психофізіологічна експертиза, її форми: профорієнтація, профвідбір і профадаптація.

Тема 15. Психофізіологічні основи виробничого навчання, формування трудових навичок і умінь

Вибір професії і виробниче навчання. Теоретична підготовка і формування кваліфікації робочих кадрів. Психофізіологічні питання підготовки і підвищення кваліфікації робочих кадрів. Особливості професійного навчання працівників у ринкових умовах.

план Курсової роботи

ЗМІСТ

Розділ 1. Характеристика елементів та факторів виробничого середовища

1.1 Сутність промислового шуму та його вплив на трудову діяльність працівника

1.2

1.3

Розділ 2. Визначення категорії важкості праці

2.1 Карта умов праці на робочому місці

2.2 Встановленнякатегорії важкості праці

Розділ 3. Прогорамма заходів з поліпшення стану виробночиго середовища

3.1 Заходи щодо усунення наслідків промислового шуму

3.2

3.3

Висновки

Список Джерел

ДОДАТКИ

Зміст та обсяги розділів Курсової роботи

ЗМІСТ

Має містити актуальність, мету, завдання. (1-2 стор.)

Розділ 1. Характеристика елементів та факторів виробничого середовища.

Розкрити сутність обраних елементів умов праці та факторів виробничого середовиша, розглянути іх можливий вплив на стан організму людини в процесі праці. (12-15 стор.)

Розділ 2. Визначення категорії важкості праці.

Скласти карту умов праці на робочому місці. Визначити категорію важкості праці із використанням методу інтегральної бальної оцінки. Дати висновки щодо стану умов праці та виробничого середовища заобраною категорією. (4-5 стор.)

Розділ 3. Прогорамма заходів з поліпшення стану виробночиго середовища.

Розробити програму заходів щодо поліпшення умов праці на робочому місці та зменшення негативного впливу факторів виробничого середовища, значення яеих, переіищили норму. (8-10 стор.)

Висновки.

Зробити загальні висновки за другим та третім розділом курсової роботи. (2 стор.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]