Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФПТ-КР.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
306.69 Кб
Скачать

Тема 6. Психічні властивості особистості, їх розвиток і вияви у трудовій діяльності

Поняття особостистості та її структура. Особистість як динамічна функціональна система.Тпи темпераменту та їх прояв у трудовій діяльності. Харакетр людини та його структура. Вплив характеру на трудову діяльність людини.

Тема 7. Працездатість людини та закономірності її динаміки

Сутність працездатності та її рушійні сили. Повна, часткова та залишкова працездатність. Загальний рівень і наявний стан працездатності. Поняття професійної працездатності. Схема взаємозв'язку працездатності та продуктивності праці. Саморегуляція у процесі трудової діяльності. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці. Основна, побічна і відновлювальна функціональні системи. Характеристики нормального, граничного і патологічного функціональних станів. Ефект Сеченова як критерій оцінки рівня мобілізаціїпрацездатності. Виробничі і фізіологічні показники працездатності людини. Методи дослідження працездатності людини. Крива працездатності та її фази. Типи динаміки працездатності залежно від характеру навантажень. Динаміка добової, тижневої та річної працездатності на виробництві. Заходи щодо підвищення працездатності працівників.

Тема 8. Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників

Втома як наукова і практична проблема. Локально-гуморальні теорії втоми та їх оцінка. Центрально-нервова концепція втоми. Механізм розвитку втоми, її фізіологічна і біологічна сутність. Суб'єктивні та об'єктивні показники втоми. Ступені втоми та критерії їх оцінки. Відмінності між втомою та перевтомою. Особливості втоми при фізичній і розумовій роботі. Методика оцінки втоми. Заходи запобігання перевтоми працівників на виробництві.

Тема 9. Психофізіологічна суть монотонності та способи підвищення змістовності праці

Причини і наслідки монотонної праці. Фізіологічні і психічні ознаки монотонності. Фізіологічна основа монотонності. Сутність та види монотонності праці. Поняття рухової та сенсорної монотонності. Психічні стани працівників при виконанні монотонної роботи. Поняття монотонії. Вплив темпу і ритму трудової діяльності на виконання монотонної роботи. Формула сумарного ефекту переходу до самостійного регулювання монотонної роботи. Заходи для зниження монотонності праці на виробництві.

Тема 10. Психофізіологічні особливості і принципи організації

операторської праці

Інформаційна модель. Поняття ергономіки й інженерної психології. Види операторської праці. Визначення надійності оператора. Коефіцієнти надійності діяльності оператора і своєчасності рішення задачі.

Тема 11. Виробниче середовище та його вплив на організм

і працездатність людини

Складові мікроклімату виробничого приміщення та їх вплив на стан працівника. Оптимізація температури та тиску виробничого приміщення. Вплив шуму та вібрацій на трудову діяльність людини. Зменшення негативного впливу шуму та вібрацій на здоровя людини Виробничі шкідловисто робочої зони та їх вплив на функціональний стан робітника. Токсичні та ядовиті речовини, випромінювання, забрудненість повітря. Естетичні фактори виробничого середовища. Вплив освітлення на зоровий аналізатор. Вимоги до освітлення виробничого місця.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]