Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция болонский процесс.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
146.94 Кб
Скачать

Шкала оцінювання: національна та ects

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

зараховано

5

82-89

В

4

74-81

С

4

64-73

D

3

60-63

Е

3

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

2

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

2

27

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]