Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Тема IX. Незалежна Україна: проблеми трансформації суспільства (1991-2010 рр.) План

 1. Проголошення незалежності України. Основні етапи становлення державності України.

 2. Суспільно-політичне життя в незалежній Україні.

 3. Особливості соціально-економічних процесів в Україні та її зовнішня політика.

 4. Національно-культурне будівництво.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити значення термінів і понять: «тіньова економіка», «споживчий кошик», «вільна економічна зона», «середній клас».

 2. Підготувати хронологічну таблицю основних подій в Україні в 1991-2010 рр.

 3. Підготувати доповідь за темою: "Шляхи вирішення соціальних проблем в Україні".

 4. Підготувати доповідь за темою: "Проблеми економічного розвитку сучасної України".

 5. Проаналізувати стан національних відносин в Україні.

 6. Охарактеризувати соціально-економічні та політичні зміни в Донбасі в умовах незалежності.

Література:

 1. Бойко О. Д. Історія України. -К.: Академвидав, 2006. - С. 580-673.

 2. Губарев В. К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. – Донецьк, 2006. - С. 352-378.

 3. Литвин В. М., Мордвинцев В. М, Слюсаренко А. Г. Історія України. - К., 2002.-С. 605-635.

 4. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України:

 5. неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. - Харків: Школа, 2007. - С.520- 574.

 6. Стратегія для України: уроки десятиріччя незалежності. - К.: Заповіт, 2001.-92с.

Модульні питання (тема іх)

 1. Визначити зовнішні та внутрішні чинники, які зумовили появу незалежної держави України.

 2. Дати характеристику основним етапам державотворення в Україні в сучасних умовах.

 3. Проаналізувати процес формування багатопартійності в сучасній Україні.

 4. Проаналізувати економічний стан України в умовах незалежності. Проблеми і протиріччя процесу формування в Україні ринкової економіки.

 5. Охарактеризувати розвиток соціальної сфери в сучасній Україні.

 6. Охарактеризувати культурно-національний розвиток України в умовах незалежності.

 7. Проаналізувати основні напрямки зовнішньої політики незалежної України.

 8. Охарактеризувати проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в сучасній Україні.

 9. «Помаранчева революція» і політичне протистояння в Україні в 2004-2010 рр.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]