Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Тема VI. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1921-1939рр.) План:

 1. Зміни в геополітичному становищі України на початку 20-х років. Створення СРСР і Україна.

 2. Відбудова господарства України на основі НЕПу.

 3. Трагедія соціалістичної модернізації (індустріалізація, колективізація),

 4. Утвердження тоталітаризму: Україна в умовах великого терору.

 5. Західноукраїнські землі в 1920-30 рр.: боротьба за національне визволення.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Пояснити зміст термінів: автономізм, федерація, «воєнний комунізм», політика «великого стрибка», коренізація, українізація, тоталітаризм, репресії, «розстріляне відродження».

 2. Скласти порівняльну таблицю «Відмінність нової економічної політики від політики воєнного комунізму».

 3. Дати оцінку голоду 1921-1923 рр. і голодомору 1932-1933 рр.

 4. Підготувати виступ за темою: «Політика українізації, її особливості та причини згортання».

 5. Підготувати інформацію за темою: «Проблеми Західної України в 20-30-ті роки XX ст.»

 6. Дати порівняльний аналіз становища українців під владою різних країн: СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Література:

 1. Бойко О. Д. Історія України. - К.; Академвидав, 2006. - С. 368-441.

 2. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К.: Політвидав, 1990. - С.35-85.

 3. Історія України Документи. Матеріали. Посібник. / Укл. В.Ю. Король. - К.: Академія, 2001. -С. 292-319.

 4. Лановик Б. Д., Матейко Р.М., Матмаякевич З.М. Історія України. Навч. посібник. - К.: Знання, 1999. - С. 350-405.

 5. Литвин В. М., Мордвинцев В. М. Історія України. Навч. посібник. - К.: Знання- Прес, 2002. - С. 525-692.

Модульні питання (тема vі)

 1. Охарактеризувати зміни в геополітичному становищі України на початку 20-х рр. ХХст. Соціально-економічна і політична криза.

 2. Впровадження нової економічної політики в УСРР, її підсумки та причини згортання.

 3. Охарактеризувати мету, напрямки та підсумки індустріалізації в Радянській Україні (серед. 20-х – 30-і роки ХХ ст.).

 4. Охарактеризувати запровадження колгоспного ладу в УРСР. Насильницька колективізація.

 5. Пояснити причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр в Україні.

 6. Дати оцінку масовим репресіям в Україні (к.20-х – 30-і роки ХХ ст.).

 7. Політика коренізації, її особливості та причини згортання.

 8. Пояснити зміст терміну «розстріляне відродження» та проаналізувати розвиток національно-культурного будівництва в України в 20-30-ті роки ХХ ст..

 9. Розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті роки ХХ ст.

Тема VII. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) План.

 1. Українське питання напередодні та на початку війни. Оформлення нового політико - правового статусу Західної України.

 2. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок та катастроф. Бойові дії в 1941 - 1942 рр. Окупаційний режим в Україні.

 3. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів. Діяльність робітників, селян та інтелігенції України в тилу.

 4. Визволення України і завершення об'єднання її земель. Основні підсумки та уроки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]