Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти хронологічну таблицю головних подій Великої Вітчизняної війни на території України.

 2. Підготувати доповідь за темою: «Українське питання як міжнародна проблема на початку війни».

 3. Дати оцінку уводу радянських військ в Західну Україну.

 4. Підготувати інформацію за темою: «ОУН-УПА в роки війни і їх відношення до Німеччини і СРСР».

Література:

 1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2004. - С. 371-422.

 2. Губарев В.К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. - Донецьк, 2004. - С.252-278.

 3. Історія України. Навчальний посібник для студентів денної форми навчання. - Донецьк, 2008. - С. 120-131.

 4. Політична історія України. За ред. В.І. Танцюри. - К.,2001. - С. 340- 362.

 5. Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни. (1939 - 1945). - Львів, 1995.

Модульні питання (тема vіі)

 1. Розкрити сутність «українського питання» напередодні Другої світової війни.

 2. Дати оцінку радянсько-німецьким договорам 1939 р. і пов’язаної з ними долі західноукраїнських земель.

 3. Охарактеризувати політику радянської влади в Західній Україні (1939-1941 рр.).

 4. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Сутність німецького окупаційного режиму та його наслідки для України.

 5. Підпільна боротьба і партизанський рух на території України в роки Великої Вітчизняної війни.

 6. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни та її сучасні оцінки.

 7. Охарактеризувати процес визволення України від німецько-фашистських загарбників.

 8. Показати внесок українського народу в перемогу над фашизмом. Уроки і наслідки війни.

Тема VIII. Соціально-економічний і політичний розвиток України у 1945-1991 рр.

План.

 1. Геополітичні наслідки Другої світової війни. Зміни в післявоєнній Україні (територія, кордони, чисельність та склад населення).

 2. Соціально-економічний і політичний розвиток українського суспільства (II пол. 40-х — поч. 80-х рр.).

 3. Україна і процес "перебудови" в СРСР (1985-1991 рр.).

Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначити значення завершення процесу возз'єднання українських земель.

 2. Підготувати реферат за темою: "Трудовий подвиг українського народу в післявоєнну добу".

 3. Підготувати інформацію за темою: "Хрущов і Україна".

 4. Підготувати доклад за темою: Національно-визвольний рух в II пол. 80-х рр. XX ст."

Література:

 1. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2004. — С. 418-456.

 2. Губарев В. К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. — Донецьк, 2004.—С. 279-341.

 3. Історія України: нове бачення. — Т. 2. — К., 1996. — С. 378-425.

 4. Історія України. За ред. Б. Д. Лановика. — К., 1999. — С. 447- 464.

 5. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1991. — С. 419-430.

Модульні питання (тема VІІІ)

 1. Охарактеризувати геополітичні зміни в післявоєнній Україні (територія, кордони, чисельність та склад населення).

 2. Відновлення і утвердження радянської влади в західноукраїнських землях в повоєнний період (1945-1950 рр.).

 3. Особливості та проблеми відбудови народного господарства України у повоєнний період (1945-1950 рр.)

 4. Спроби здійснення демократизації суспільно-політичного життя в УРСР після смерті Сталіна (1953 – поч.. 60-х рр. ХХ ст.).

 5. Пошуки нових шляхів соціально-економічного розвитку України в к. 50-х – поч.. 60-х років ХХ ст.

 6. Наростання системної кризи в 1970-1980 роки та прояви в Україні.

 7. Охарактеризувати дисидентський рух в Україні в 60-80-ті роки ХХ ст..

 8. Україна в часи «перебудови» (1985-1991 рр.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]