Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Література:

 1. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К.: Либідь, 1991.-С. 297-344.

 2. Дорошенко Д. Нарис історії України: в 2-х кн. Т. 1. — К.: Глобус. — 1990. — С. 268-328.

 3. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2004. — С. 2 13-320.

 4. Субтельний О. Україна. Історія. — К.: Либідь, 1991.—С. 213-320.

 5. Історія України. Навч. посібник. — Донецьк. — 2008. — С. 66-85.

Модульні питання (тема іv)

 1. Охарактеризувати умови та особливості приєднання Правобережної України та Півдня до Росії у кінці XVIІІ ст. та їх наслідки. Політичні та адміністративні зміни в Російській Україні.

 2. Дати характеристику політичним та адміністративним змінам в Західній Україні під владою Австрійської монархії в к. XVIІІ – поч. XІX ст.

 3. Охарактеризувати соціально-економічне становище українських земель в І пол. XІX ст.

 4. Проаналізувати хід буржуазних реформ в Російській Україні в 60-ті роки XІX ст.

 5. Охарактеризувати причини, хід та особливості промислового перевороту в Україні в ІІ пол. XІX ст.

 6. Дати характеристику буржуазним реформам в Австрійській, а з 1867 р. Австро-Угорській імперії в І пол. XІX ст.

 7. Охарактеризувати етапи національного відродження України з кінця XVIІІ до початку XX ст.

 8. Дати характеристику розвитку культури України в к. XVIІІ – поч. XX ст.

 9. Проаналізувати процес формування і розвитку українських політичних партій на поч. XX ст.

 10. Дати характеристику буржуазно-демократичній революції в Росії 1905 – 1907 рр. та ії впливу на Україну.

 11. Охарактеризувати сутність та наслідки столипінської аграрної реформи 1907 р.

 12. Охарактеризувати становище України під час І світової війни 1914 – 1918 рр.

Модуль 2

Тема V. Українська національно-демократична революція

1917-1920рр.

План:

 1. Утворення та діяльність Української Центральної Ради.

 2. Гетьманство П. Скоропадського.

 3. Політика Української Директорії.

 4. Причини поразки українського національно-демократичного руху.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Показати причини, характер і рушійні сили Лютневої революції 1917 р. та її вплив на Україну.

 2. Охарактеризувати таке явище Української революції як "отаманщина".

 3. Охарактеризувати політику Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

 4. Скласти план-схему на питання "Встановлення радянської влади в Україні".

 5. Підготувати інформацію за темою: "Політика іноземних держав стосовно України в 1917-1920 рр.".

Література:

 1. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2001. — С. 182-210.

 2. Винниченко В. Відродження нації: ч. І-ІІІ / Репринтне відтвор. видання. Київ — Відень, 1920. — К.: Україна, 1990. — 348 с.

 3. Губарев В. К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. —Донецьк, 2004. — С. 163-216.

 4. Революция на Украине по мемуарам белых / Репринт. воспроизвед. издание.—К., 1990,—С. 64-98, 163-185.

Модульні питання (тема V)

 1. Лютнева революція в Росії 1917 р. та її вплив на політичну ситуацію в Україні.

 2. Створення і діяльність Центральної Ради. Проголошення УНР та причини її краху.

 3. Гетьманська держава П.Скоропадського: її досягнення, порахунки та причини краху.

 4. Внутрішня та зовнішня політика Директорії. Причини її поразки у боротьбі за незалежність УНР.

 5. Боротьба ЗУНР за українську державність. Відторгнення Польщею західноукраїнських земель.

 6. Боротьба більшовиків за владу Рад в Україні у 1919-1920 рр. Причини перемоги радянської влади.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]