Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8. Плани семінар. занять.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
111.62 Кб
Скачать

Тема ііі. Проблема української державності в

козацько – гетьманську добу (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)

План:

 1. Причини, передумови, характер, рушійні сили Визвольної війни сер. XVII ст.

 2. Утвердження Української гетьманської держави. Переяславська угода 1654 р. та її наслідки.

 3. Причини кризи української державності після смерті Б.Хмельницького (період Руїни).

 4. Політичний устрій і соціально – економічний розвиток Гетьманщини.

 5. Ліквідація російським царизмом української державності.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти хронологічну таблицю найбільш важливих подій (ІІ пол. XVII – XVIII ст.).

 2. Скласти схему політичного устрою Гетьманщини.

 3. Скласти схему розподілу українських земель сусідніми державами (ІІ пол. XVII ст.)

 4. Підготувати доповідь за темою: «Причини і наслідки зруйнування Запорозької Січі».

Література:

 1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К., 2007. – С.145-228.

 2. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2006. – С.145-199.

 3. Губарев В.К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. – Донецьк, 2004. – С.55-100.

 4. Історія України. За ред. Б.Д. Лановика. – К., 2000. – С.85-125.

 5. Історія України: нове бачення. – Т.1. – К.,1995. – С.184-218.

Модульні питання (тема ІІІ)

 1. Визначити причини, передумови, характер, рушійні сили Визвольної війни українського народу сер. XVIІ ст.

 2. Показати процес формування української держави в ході Визвольної війни, її політичний устрій (сер. XVIІ ст.)

 3. Дати оцінку Переяславської угоди та її наслідків. Проаналізувати Березневі статті 1654 р.

 4. Розкрити роль Б.Хмельницького в історії України.

 5. Розкрити причини політичної нестабільності українського суспільства після смерті Б.Хмельницького (період Руїни).

 6. Охарактеризувати суспільно-політичний устрій та соціально-економічний розвиток Гетьманщини в І пол. XVIІІ ст.

 7. Розкрити причини і наслідки знищення української автономії (ІІ пол. XVIІІ ст.)

 8. Дати оцінку політичної діяльності гетьмана І.Мазепи.

 9. Охарактеризувати особливості розвитку Правобережжя під владою Польщі у XVIІІ ст. Повстанський рух (гайдамаки, Коліївщина).

Тема IV. Україна в нові часи: модернізація суспільно-економічних відносин (к. Хviii — поч. XX ст.) План:

 1. Особливості розвитку українського суспільства в к. XVIII — поч. XX ст.: територія, етносоціальна структура населення, політичне та соціальне становище.

 2. Модернізація економіки України в XIX — поч. XX ст.

 3. Українське Відродження в контексті світових цивілізаційних процесів.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти таблицю по регіонах України з характеристикою етносоціальної структури населення.

 2. Розкрити зміст термінів: імперія, малоросійська ментальність, бюрократія, капіталізм, нація, демографічний вибух, українофіли, народовці, хлопомани.

 3. Підготувати реферат за темами: "Столипінська аграрна реформа", "Промисловий переворот в Донбасі", "Південно-Східна Україна — історія колонізації".

 4. Підготувати інформацію за темами: "Революція 1905 р. і Україна", "Перша світова війна і Україна".

 5. Порівняти програми політичних партій на Україні на поч. XX ст.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]