Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
14.77 Mб
Скачать

14 Таблиця 3.1 - Характеристики рідких діелектриків

№ пп

Найменування рідкого діелектрику

Вимірюються

Обчислюються

h, мм

Uпр1, кВ

Uпр2, кВ

Uпр3, кВ

Uпр4, кВ

Uпр5, кВ

Uпр6, кВ

Uпр.сер., кВ

Eпр.сер., кВ/мм

1

Трансформа-

торне масло

2

Конденсаторнемасло

3.2.2.12 Досліджувати вплив вологи на електричну міцність рідкого діелектрика. Використану у попередньому досліді пробу потрібно випробувати у присутності вологи.

За допомогою піпетки у масло послідовно вливають незначну кількість води (1, 2, 4, 8, 20 крапель), при цьому одна крапля води складає 0.005 % від загального об’єму. Після додання кожної порції води діелектрик ретельно перемішують і визначають пробивну напругу.

3.2.2.13 Результати вимірів і обчислень записати у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Вплив вмісту вологи на характеристики рідких діелектриків

№ пп

Найменування діелектрика

Параметр

Од. вим.

Вологість, %

0.005

0.01

0.02

0.04

0.1

1

Трансформаторне масло

Uпр

кВ

Eпр

МВ/м

2

Конденсаторне

масло

Uпр

кВ

Епр

МВ/м

3.3 Визначення електричної міцності твердого волокнуватого діелектрика

При виконанні даного пункту роботи необхідно визначити залежність пробивної напруги Uпр твердого цілого діелектрика від товщини (або шарового діелектрика від кількості n шарів). Матеріал діелектрика завдається викладачем.

Порядок випробування твердих діелектриків такий же, як і для трансформаторного масла, але в цьому випадку банка з електродами із апарата виймається і до стійок трансформатора приєднуються електроди для випробування твердого діелектрика.

Результати вимірів і обчислень записати до табл. 3.3.

Таблиця 3.3 - Характеристики твердих волокнуватих діелектриків

Товщина діелектрика або кількість шарів «n»

Uпр, кВ

Епр, МВ/м

3.4 Зміст звіту

Звіт повинен додатково містити:

- залежність електричної міцності Епр від кількості води у % і висновок про те, для яких апаратів за класом напруги, згідно ПТЕ, придатний рідкий діелектрик.

3.5 Правила безпеки

3.5.1 Слід пам'ятати, що наближення до частин, що знаходяться під високою напругою, НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ, тому при роботі на апараті необхідно проявляти обережність.

15

Контрольні питання

1. Що називається електроізоляційними матеріалами та як вони класифікуються?

2. Які смоли відносяться до природних і де вони застосовуються?

3. Що подає собою процес полімерізаціі і поліконденсації? Дайте характеристику та наведіть галузь застосування поліконденсаційних органічних діелектриків.

4. На які групи діляться синтетичні полімери?

5. Опишіть усі основні властивості й характеристики поліетилену, поліхлорвінілу, органічного скла.

6. Якими властивостями володіє фторопласт - 4?

7. Що подають собою шарові електроізоляційні пластмаси й де вони застосовуються?

8. Дайте характеристику електроізоляційним матеріалам, які виготовлюються на основі слюди.

Література : [8] , с. 287 - 315 ; додатково –[5], с. 98 - 117

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]