Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
14.77 Mб
Скачать

Лабораторна робота 3 Визначення електричної міцності діелектриків

3.1 Мета роботи - ознайомитись з апаратурою і методами випробування рідких та твердих волокнуватих діелектриків. Визначити придатність випробуємої рідини для застосування у високовольтних апаратах шляхом порівняння дослідницьких даних з характеристиками рідких діелектриків, наведених у ГОСТ.

3.2 Визначення електричної міцності рідких діелектриків

3.2.1 Прилади і матеріали

Визначення електричної міцності проводиться у стандартному фарфоровому розряднику за допомогою випробувального апарата типу АИИ-70, електрична схема якого наведена на рис. 3.1.

Апарат виконано у виді пульту на колесах. Всередині його змонтовані: високовольтний трансформатор із середньою заземленою точкою вторинної обмотки та регулятор напруги.

На високовольтних виводах трансформатора згори є дві стійкі, на які встановлюється банка для випробування рідкого діелектрика, а при випробуванні твердих діелектриків стійками затискуються високовольтні виводи.

Рисунок 3.1 – Електрична схема дослідного апарата типу АИИ-70

13 Таблиця 6.2 - Температурні характеристики провідникових матеріалів

пп

Найменування матеріалу

, К-1

Т, Ом*м

Т1=313К

Т2=333К

Т3=353К

Т4=373К

1.

...

2.

Мідь

.....

Копель

Примітка. При виконанні п. 6.3.2 необхідно використати дані табл. 6.3.

Таблиця 6.3 - Технічні дані зразків провідникових матеріалів

пп

Найменування

матеріалу

d*10-3, м

L, м

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мідь

Алюміній

Срібло

Нікель

Манганін

Константан

Ніхром

Хромель

Алюмель

Копель

0.72

1.20

0.80

0.77

0.37

0.25

0.68

1.20

1.20

0.80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.4 Зміст звіту

Звіт повинен додатково містити: графіки залежностей т =f ( Т ) для всіх матеріалів.

Контрольні питання

1. Як класифікуються провідникові матеріали?

2. Чим зумовлена й від чого залежить електропровідність матеріалів?

3. Чому із збільшенням температури провідника зменшується його провідність?

4. Що характеризує величина  і як вона визначається?

5. Якими характеристиками володіє мідь і де вона застосовується?

6. Що подає собою алюміній і галузь його застосування?

7. Вкажіть приклади використання срібла в електротехніці.

8. Назвіть матеріали високого опору й вкажіть галузь їхнього застосування.

9. Чому дорівнює ширина забороненої зони в провідникових матеріалах?

Література : [ 2], c. 54 - 100 ; [6], c . 66 - 72 ; [8], c . 351 - 396

22

6.3.2 За формулою

, (6.1)

де R – загальний опір провідника, Ом;

S – площа поперечного перерізу, м2;

L – довжина провідника, м.

визначити питомий опір зразка. Результати вимірів і обчислень записати до табл. 6.1.

Таблиця 6.1 - Температурні характеристики провідникових матеріалів

пп

Найме-нування матеріа-

лу

Т0=293-298 К

Т1=313 К

Т2=333К

Т3=353К

Т4=373К

R,

Ом

,

Ом*м

R,

Ом

,

Ом*м

R,

Ом

,

Ом*м

R,

Ом

,

Ом*м

R,

Ом

,

Ом*м

1.

...

10.

Мідь

Копель

6.3.3 Увімкнути термостат і виконати п. 6.3.1 і 6.3.2 для різних температур. Результати вимірів і обчислень записати до табл. 6.1.

6.3.4 Згідно з формулою

, (6.2)

де 0, Т – значення , які відповідають температурам вимірювання 0 і ;

–температурний коефіцієнт питомого опору, К-1.

для кожного матеріалу визначити , К-1, взявши різницю температур:

(6.3)

Після цього, використовуючи вираз:

, (6.4)

розрахувати величину Т для кожного значення температури .

Результати обчислень записати в табл. 6.2.

21

На кришці апарата встановлено апаратуру контролю, сигналізації, комутації та захисту. Тут же є двірка з дверними блок-контактами і оглядовим віконцем, що прикриває нішу з фарфоровим розрядником для випробування рідкого діелектрика.

На передньому щиті за двіркою розміщується панель із запобіжниками та перемикачем напруги мережі.

На задньому щиті встановлені два високовольтних вивода.

3.2.2 Порядок виконання роботи

3.2.2.1 Ознайомитись з установкою та її схемою, попередньо переконавшись у тому, що апарат відімкнуто від мережі і його корпус надійно заземлено.

3.2.2.2 Чисту банку із електродами промити очищеним сухим маслом. Після промивання не можна торкатися руками електродів або внутрішньої стінки банки, щоб не забруднити масла, що випробується.

3.2.2.3 Перед наливанням у банку перемішати пробу масла, що випробується (не трусити, щоб уникнути утворення бульбашок повітря), злити трохи масла, щоб обмити краї посудини, в якій вміщується проба, і після цього тричі ополоснути електроди цім маслом.

3.2.2.4 Налити у банку масло, що випробується, на рівень не менше 15 мм вище електродів.

3.2.2.5 Встановити банку із маслом у апараті на стійках, з'єднаних з високовольтними виводами.

3.2.2.6 Перевірити положення ручки регулювального автотрансформатора, що повинна бути повернута проти годинної стрілки до упору.

3.2.2.7 Дати маслу відстоятися протягом 10 хвилин для того, щоб з неї вийшли бульбашки повітря, після чого ввімкнути штепсельну вилку апарата у мережу. При вмиканні вилки загоряється зелений сигнал, який вказує, що на обмотці регулювального автотрансформатора є напруга.

3.2.2.8 Ввімкнути автоматичний вимикач. При цьому запалюється червоний сигнал, який вказує, що на апараті є висока напруга.

3.2.2.9 Повільно обертати ручку регулювального автотрансформатора за годинною стрілкою (із рівномірною швидкістю 1-2 кВ у секунду) до тих пір, доки не відбудеться пробою. При пробої автоматичний вимикач повинен спрацювати, розриваючи ланцюг первинної обмотки високовольтного трансформатора та ланцюг сигнальної лампи.

Показання вольтметра у момент, що передує пробою, вказує величину пробивної напруги масла Uпр.

3.2.2.10 Повернути ручку регулювального автотрансформатора у вихідне положення (проти годинної стрілки до упору) і вийняти штепсельну вилку апарата з мережі. Підняти відкидну кришку і помішати сухою скляною паличкою масло у банці, щоб усунути з розрядного проміжку частинки кіптяви. Після відстоювання масла протягом 3-5 хвилин випробування повторити.

Усього для кожного зразка масла слід зробити 6 пробоїв. За електричну міцність масла приймають середнє арифметичне значення п'яти останніх пробоїв (напруга першого пробою у розрахунок не приймається).

Визначена електрична міцність відноситься до проміжку h=2.5 мм стандартного розрядника.

Необхідно стежити, щоб перед вмиканням вилки у мережу стрілка вольтметра стояла на нулі. Установка стрілки на нуль виробляється за допомогою коректора.

Величина електричної міцності масла визначається за формулою, МВ/м або кВ/мм:

, (3.1)

де h - відстань між електродами, м або мм.

3.2.2.11 Результати вимірів і обчислень записати у табл. 3.1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]